Archiwum kategorii: Komisje 2014-2018

Wniosek Komisji Rewizyjnej do Prezydenta w sprawie ZGM- czerwiec 2015 r.

Komisja wnosi do Prezydenta o wyjaśnienie na jakiej podstawie ZGM zarządza wspólnotami. Komisja wnosi o opinie prawną w sprawie. Jednocześnie zwraca uwagę, że działalność samorządowych zakładów budżetowych została szczegółowo określona w art. 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018 Skomentuj

Rozpatrzenie skargi ws. dyrektor Przedszkola nr 8 Krystyny Koczur-czerwiec 2015 r.

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. większością głosów zdecydowała uznać skargę rodziców na zachowanie Pani dyrektor Przedszkola nr 8 za zasadną. Radna Małgorzata Benc wstrzymała się od głosu, a Radny Wojtaszczyk nie głosował. Z pracy … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Moim zdaniem Skomentuj

Komisja rewizyjna porządek obrad- czerwiec 2015 r.

a) Wykaz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w latach 2011-2014, ze stanem na dzień 31 grudnia danego roku wykaz najlepiej w formie tabeli powinien zawierać:-nazwę wspólnoty,-powierzchnie wspólnoty, oraz liczbę mieszkań,-kwotę zysku/dochodu osiągniętego przez ZGM z zarządzania z każdej wspólnoty. Oprócz … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Wniosek Komisji Rewizyjnej do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Tak jak informowałam w ostatnim wpisie dotyczącym sprawy wygaszenia mandatu Ryszardowi Machowi, nie zostawiłam tej sprawy http://ewamicka.pl/?p=2605 i zajęłam się nią na Komisji Rewizyjnej. Poprosiłam Prezydenta o dostarczenie kopii dokumentu, który ówczesny  Przewodniczący Rady Miejskiej Edmund Kłósek  zredagował na sesji … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja rewizyjna porządek obrad-maj 2015 r.

Kontrola działalności RPWiK Sp. z o.o w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Zawiercie, zestawienie w formie tabeli za rok 2008 do łącznie z rokiem 2014 (dane przed podziałem przedsiębiorstwa mają dotyczyć tylko Gminy Zawiercie) w rozbiciu na poszczególne lata powinno … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna porządek obrad- kwiecień 2015

Kontrola działalności ZGK w zakresie przekazanego zakładowi do realizacji zadania zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Zawiercie:- umowa za 2014 na świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Zawiercie, wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi  w … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna porządek obrad -marzec 2015

MOK : Wykaz wszystkich organizowanych i współorganizowanych przez MOK w latach 2013 i 2014 imprez. Informacja najlepiej w formie tabeli powinna zawierać:-nazwę imprezy/zadania,-czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy/zadania,-koszt imprezy/zadania,-informację czy w całości koszty imprezy/zadania pokrywane były ze środków MOK, jeżeli nie … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna -raport z analizy dokumentów sprzedaży działki 200/59 obręb Kromołów

Do Prezydenta Zawiercie Witolda Grima i Rady Miejskie w Zawierciu. Raport z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu. Luty 2015 r.  dotyczy: działki nr 200/59 km. 2 obręb Kromołów. W związku z materiałami przekazanymi na Komisję Rewizyjną, oraz materiałami … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna-uzupełnienie dokumentów-luty 2015 r.

1. Dotyczy: pisma nr GN.0003.4.1.2015 z dnia 06.02.2015. Zgodnie z § 11 pkt. 2 Komisja wnosi o spełnienie tego pkt. Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu w stosunku do informacji dotyczącej: Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja rewizyjna -podjęte wnioski-luty 2015 r.

1.  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia odpadów znajdujących się w Zawierciu – Bzowie wnosi o powołanie specjalnego zespołu, bądź komisji doraźnej / formę Komisja … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj