Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Powołanie nowej jednostki budżetowej-część 1

Prezydent zachował się racjonalnie zdejmując z porządku obrad uchwałę o powołaniu nowej jednostki budżetowej. Najwięcej kontrowersji wzbudził u mnie fakt, że majątek tej jednostki miałby powstać w oparciu o budowany przy pomocy środków Unijnych Park Technologiczny. Pierwotnie PT miał przyjąć formę … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj

Protokół nr VI z dnia 25.02.2015 r.

Protokół nr VI z dnia 25.02.2015 r.

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Protokoły z sesji 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

8. Interpelacja dotycząca wynagrodzenia wypłaconego Ryszardowi Machowi za okres zawieszenia.

Czy za okres zawieszenia byłego prezydenta Zawiercie tj. od jego wyjścia z aresztu do objęcia mandatu przez nowego Prezydenta wypłacono Ryszardowi Machowi wynagrodzenie, jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

7. Interpelacja dotycząca postanowień sądu i prokuratury dotyczących Ryszarda Macha.

Proszę o udostępnienie postanowień Sądu i Prokuratora dotyczących Ryszarda Macha, a będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Tą interpelacje proszę traktować jako pytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 1. Odpowiedź- urząd Ryszard Mach  2 Odpowiedź prokurator … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

6.Poparcie dla wniosku Radnego Radosza.

Chciałabym poprzeć wniosek Pan Radnego Radosza. Popieram w pełni zmiany regulaminu przyznawania stypendiów i dotacji konkursowych dla Klubów Sportowych. Oczywiście zmianą regulaminów powinna zając się komisja dedykowana. Wystarczy wrócić do regulaminów jakie obowiązywały w latach 2006-2010 kiedy Prezydentem Zawiercia był … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

5. Interpelacja dotycząca wysokości renty planistycznej.

W jakiej wysokości została ustalona renta planistyczna dla realizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście II, oraz dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w którym znajduje się działka nr 200/59 km 2 obręb Kromołów.

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna -raport z analizy dokumentów sprzedaży działki 200/59 obręb Kromołów

Do Prezydenta Zawiercie Witolda Grima i Rady Miejskie w Zawierciu. Raport z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu. Luty 2015 r.  dotyczy: działki nr 200/59 km. 2 obręb Kromołów. W związku z materiałami przekazanymi na Komisję Rewizyjną, oraz materiałami … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna-uzupełnienie dokumentów-luty 2015 r.

1. Dotyczy: pisma nr GN.0003.4.1.2015 z dnia 06.02.2015. Zgodnie z § 11 pkt. 2 Komisja wnosi o spełnienie tego pkt. Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu w stosunku do informacji dotyczącej: Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja rewizyjna -podjęte wnioski-luty 2015 r.

1.  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia odpadów znajdujących się w Zawierciu – Bzowie wnosi o powołanie specjalnego zespołu, bądź komisji doraźnej / formę Komisja … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna porządek obrad- luty 2015 r.

1.Pełna informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu za lata 2011-2014. Informacja, najlepiej w formie tabeli powinna zawierać: -w stosunku do kogo Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu, -nr działki, … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj