Miesięczne archiwum: Czerwiec 2011

22. Interpelacja dotycząca TIR-ów przejezdzajacych ul. Okólną i Kromołowską

22. W związku z przebudową ronda na Żabkach ruch tirów do Huty będzie musiał przebiegać inna drogą i to zrozumiałe. Czy to prawda, że ruch ma przebiegać ul. Okólną, jeżeli tak to co z mostem znajdującym się w ul. Okólnej, … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

21.Interpelacja dotycząca gałęzi w Parku Huty c.d.

Powtórnie proszę o interwencje w prawie gałęzi drzew i krzewów, które zagrażają   przechodniom ul. Paderewskiego. Jak dowiedziałam się z odpowiedzi na interpelację  Park jest obecnie własnością prywatna, jego właściciele przebywają za granicą. Ustalono, że podczas ich nieobecności w kraju nieruchomością … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

20. Interpelacja dotycząca kontynuacji budowy placu zabaw przy ul. Snopkiewiczówny

W imieniu przewodniczącego osiedla Warty pana Józefa Pypno proszę o kontynuowanie zagospodarowania terenu gminy przy ul. Snopkiewiczówny. W poprzedniej kadencji teren ten został nawieziony i wyrównany, następnym krokiem powinno być wykonanie tam ogrodzenia i oświetlenia a całość planowana była na … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

19. Interpelacja dotycząca budowy nawierzchni i chodnika w ul. Rączki

W imieniu pan przewodniczącego Józefa Pypno proszę o umieszczenie w budżecie inwestycji wykonania nawierzchni i chodnika w ul. Rączki. Inwestycja nie została w budżecie umieszczona.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

18. Interpelacja dotyczaca ilosci miejsc w przedszkolach c.d.

Odnosząc się do odpowiedzi na interpelacje dotyczącą liczby dzieci, które nie znalazły   miejsca w przedszkolu, lub oddziale przedszkolnym w rozbiciu ilościowym na  poszczególne placówki, oraz w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca. W związku z otrzymana przeze mnie odpowiedzią proszę … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Protokół Nr XI z dnia 29.06.2011 z dnia 29.06.2011

Opublikowano Protokoły z sesji 2010-2014 Skomentuj

29.06.2011r.

Na sesji w dniu 29.06.2011 r. poprosiłam o kontynuowanie zagospodarowania palcu przy ul. Snopkiewiczówny. Prosiłam o umieszczenie w budżecie budowy nawierzchni i chodników w ul. Rączki. Zwróciłam uwagę na ograniczoną nośność mostu w ul Okólnej, którą podczas budowy ronda na … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności Skomentuj

Informacja z działalności Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki w latach 2006-2010

I n f o r m a c j a   z   d z i a ł a l n o ś c i Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki. w kadencji 2006 – 2010 Komisji Rozwoju … Czytaj dalej

Opublikowano Rada miejska, Rada miejska 2006-2010 Skomentuj

Informacja z działalności komisji Samorządu i Ładu publicznego w kadencji 2006-2010

I n f o r m a c j a   z   d z i a ł a l n o ś c i Komisji Samorządu i Ładu Publicznego w kadencji 2006 – 2010 Komisja Samorządu i Ładu Publicznego działa w … Czytaj dalej

Opublikowano Rada miejska, Rada miejska 2006-2010 Skomentuj

Stanisław Szymański

Stanisław Szymański urodził się w 1868 r. Ukończył instytut Technologiczny w Petersburgu. Dyrektor fabryki Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie”, która w  1906 r. zatrudniała 6 tysięcy pracowników. Przyczynił się do budowy szkoły przy TAZ (obecnie budynek Gimnazjum nr 2) czy Łaźni Miejskiej. … Czytaj dalej

Opublikowano Ciekawostki Skomentuj