Miesięczne archiwum: Maj 2012

75. Interpelacja dotycząca działek dla których prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu

Proszę również o pisemna informacje, zestawienie w stosunku do jakich działek pan prezydent zrezygnował z prawa pierwokupu w roku 2011z uzasadnieniem każdej decyzji rezygnacji z prawa pierwokupu. W zestawieniu proszę ująć lokalizacje działki jej powierzchnię i informacje o podmiocie w … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

74. Interpelacja dotycząca ilości wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zaświadczeń o potrzebie kształacenia specjalnego

Proszę również o pisemną informacje ile Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydała orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2011 r. Chodzi mi w szczególności o dzieci w wieku przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Odpowiedź na interpelację- zaświadczenia o kształceniu specjalnym

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

73. Interpelacja dotycząca konsultacji społecznych przeprowadzanych przez prezydenta miasta Zawiercie c.d.

Przypomnę: od początku roku konsultacje przeprowadzono 15 razy. Najdłuższe trwały 7 dni najkrótsze 2 dni.  8 razy ogłaszano konsultacje w dniu rozpoczęcia konsultacji  lub w dniu następnym. Od pani pełnomocnik dostałam 1 protokół, który stwierdza, że organizacje pozarządowe nie wniosły … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

72. Interpelacja dotycząca reklam miasta Zawiercie przeznaczonych na Kongres Gospodarczy

Proszę o pisemne wyjaśnienie w związku  z Europejskim Kongresem Gospodarczym, gdzie i w jakiej ilości znajdowały się reklamy outdorowe ze wskazaniem lokalizacji oraz wielkości reklamy oraz dlaczego rozstrzygnięto postępowanie pn. „Dostawa promocyjnych zestawów VIP składających się z notesu A4, zestawu … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

71. Interpelacja dotyczaca zniszczonego chodnika przy ul. Reymonta

Na ul. Reymonta znajduje się sklep firmowy JAF-u przynajmniej 1 raz dziennie ciężki ciężarowy samochód dostawczy podjeżdża pod sklep z towarem, wjeżdżając przy tym na chodnik. Chodnik ten w miejscu gdzie niszczy go samochód jest popękany, płytki stwarzają zagrożenie a, … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

70. Interpelacja dotycząca różnicy w zatrudnieniu miedzy rokiem 2010 a 2011

Proszę o pisemną informacje o ile wzrosła liczba etatów w U.M i jednostkach podległych w roku 2011 w porównaniu do roku 2010. W rozbiciu na U.M oraz poszczególne jednostki podległe. Odpowiedź na interpelację- różnica w etatach miedzy rokiem 2010 a … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

69. Interpelacja dotycząca ilości emerytów zatrudnionych w urzędzie miejskim i jednostkach podległych

Proszę o pisemna informacje ilu emerytów pracuje w U.M oraz jednostkach podległych włączając w to członków rad nadzorczych. Z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej przez pracownika w przypadku, kiedy podlega on obowiązkowi składania oświadczenia majątkowego oraz liczby w … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Protokół Nr XXIV z dnia 30.05.2012

Opublikowano Protokoły z sesji 2010-2014 Skomentuj

30.05.2012

Na sesji w dniu 30.05.2012 r. poprosiłam o pisemną informacje na temat ilości emerytów pracujących w Urzędzie miasta i jednostkach podległych. Po raz kolejny miasto przeznaczyła środki na zadania własne powiatu. Ponieważ na tej sesji przyjmowaliśmy uchwałę dotycząca wykonani budżetu … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności Skomentuj