Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

Protokół nr XLII z dnia 27.11.2013 r.

Protokół nr XLII z  dnia 27.11.2013 r.

Opublikowano Kadencja 2010-2014, Protokoły z sesji 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Prawdziwa twarz koalicji.

Prezydent nie przyjął, żadnej z propozycji do budżetu na 2014 rok złożonej przez Klub Platformy Obywatelskiej i żadnej w budżecie nie umieścił. Wiele do życzenia pozostawia poziom dyskusji prowadzonej na sesji. Brak elementarnych podstaw kultury zarówno w zachowaniu jak i … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj

Komentarz do artykułu w „Zawiercie Nasze Miasto”-Budżet Zawiercia 2014:opinie Ewy Mićki i Ryszarda Macha.

To, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego, który znam, a  w którym są zapisane obszary różnych przedsięwzięć, które miasta naszego regionu będą mogły realizować w trybie konkursowym i pozakonkursowym w latach 2015 – 2020, to jeszcze nie … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj

159. Oświadczenie dotyczące zasad finansowania inwestycji Gminno-Powiatowych.

Chciałabym odnieść się do kwestii poruszanej na poprzedniej sesji zarówno przez Pana prezydenta, pana przewodniczącego Kłóska i pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Mariana Gajdę. Wszyscy panowie bardzo, bardzo minęli się z prawdą, żeby nie powiedzieć kłamali, w sprawie finansowania … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

158. Interpelacja dotycząca zasad wydzierżawiania miejsc na handel ruchomy.

Pan Prezydent twierdzi, że wydzierżawianie miejsc na handel ruchomy od przyszłego roku będzie się odbywać na zasadach przetargowych, dlatego, że chętnych na miejsce jest więcej niż miejsc. Z moich informacji, które uzyskałam od kupców, wynika że żaden nigdy nie miał … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

157. Interpelacja dotycząca zabezpieczenia środków w budżecie na dotacji celową dla dzieci do lat 3 (żłobki).

 Jedna z propozycji do budżetu proponowana przez klub Platformy Obywatelskiej to zabezpieczenie środków na dotacje celową na każde dziecko objęte opieką w prowadzonych przez osoby fizyczne, bądź inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na terenie gminy żłobkach, bądź klubach … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

156. Interpelacja dotycząca wyjaśnień w sprawie sprzedaży działki 200/59 c.d.

Nie otrzymałam odpowiedzi wyjaśniającej dziwne operacji, jakie miały miejsce z działką  200/59 km. 2 obręb Kromołów. Rozumiem, że cuda trudno wyjaśnić, ale proszę chociaż spróbować może jednak jest jakieś racjonalne wyjaśnienie tej sprawy. Odpowiedź na interpelację dotyczącą działki 200-59 c.d. … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj