Miesięczne archiwum: Kwiecień 2011

Protokół Nr IX z dnia 27.04.2011

Opublikowano Protokoły z sesji 2010-2014 Skomentuj

13. Interpelacja dotycząca wymiany słupów energetycznych w ul. Kromołowskiej

Kolejna interpelacja dotyczy wymiany słupów energetycznych w ul. Kromołowskiej. Energetyka sukcesywnie wymienia słupy w tej ulicy, jednak są one w takim stanie, że poważnie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.  Odpowiedź na interpelację – słupy energetyczne w ul. Kromołowskiej  

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

12. Interpelacja dotycząca przebudowy ul. Okólnej

Czy pan Prezydent będzie kontynuował rozmowy z Hutą Zawiercie w sprawie przebudowy ul. Okólnej i remontu znajdującego się tam mostu. Ulica ta jest w bardzo złym stanie. Odpowiedź na interpelację – przebudowa ul. Okólnej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

11. Interpelacja na temat podwyżki dla pracowników budżetowych

W związku z tym iż za rok 2010 został zamknięty z nadwyżką budżetową, czy pan prezydent zamierza cześć tej nadwyżki przeznaczyć na podwyżki dla pracowników budżetowych. Brak odpowiedzi na interpelację.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

10. Interpelacja na temat funduszu sołeckiego – zabezpieczenie środkow

Czy wzorem lat poprzednich pan  Prezydent zamierza zabezpieczyć środki dla sołectw, czyli ustanowić Fundusz Sołecki i co za tym idzie takie same środki przeznaczyć dla poszczególnych dzielnic. W roku poprzednim było po 15 tysięcy dla sołectw i dla dzielnic. Według … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

9. Interpelacja ponowna dotycząca konsultacji na temat oddziału przedszkolnego w Bzowie

Po raz kolejny ponawiam prośbę do pana Prezydenta o odpowiedź, która nie została udzielona a dotyczyła szkoły w Bzowie. Czy będzie tam mógł powstać nowy oddział przedszkolny i czy pan Prezydent taki odział planuje? Pamiętam również, że pan Prezydent zobowiązał … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

8. Interpelacja dotycząca budowy chodnika w ul. Harcerskiej

Przypominam panu prezydentowi, że podczas spotkania z mieszkańcami Bzowa, przed wyborami 2010 r. pan jeszcze jako starosta obiecał mieszkańcom Bzowa budowę chodnika w ul. Harcerskiej. ul. Harcerska to ul. Powiatowa a w obecnej konfiguracji politycznej pan Prezydent nie będzie miał … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj