Miesięczne archiwum: Listopad 2012

Wniosek formalny Radnych Platformy Obywatelskiej do budżetu na 2013 r.

Wniosek formalny Radnych Platformy Obywatelskiej  do budżetu  na rok 2013 r.

Opublikowano Kadencja 2010-2014, Rada miejska, Wnioski formalne 2010-2014 Skomentuj

95. Apel do radnych głosujących za pozbawieniem mandatu Anny Nemś o zwrot kosztów jakie poniosła gmina z tytułu przegranej.

Zwracam się z apelem do  radnych, którzy głosowali za podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu pani poseł Anny Nemś, wówczas radnej, żeby ze swoich prywatnych środków zwrócili gminie pieniądze, które gmina czyli wszyscy mieszkańcy, zapłaciliśmy za bezprawne podjęcie uchwały  o wygaśnięciu … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

94. Apel do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zbadanie wszystkich procedur związanych z procedowaniem uchwały o pozbawieniu mandatu Anny Nemś.

Za słowami pani poseł Anny Nemś zwracam się z prośbą do Pan przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zbadanie, przeanalizowanie wszystkich procedur i dokumentów związanych z podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu pani poseł Anny Nemś.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

93. Interpelacja dotycząca kosztów zamieszczenia reklam w dodatku Dziennik Zachodni Extra.

W związku z ukazaniem się bezpłatnej wersji Dziennika Zachodniego Ekstra dotyczącego Zawiercia proszę o pisemną informacje, jakie koszty w związku z tym poniosła gmina i jednostki podległe, które to umieściły w wydaniu reklamy swojej działalności, oraz ile kosztowało umieszczenie w … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

92. Interpelacja dotycząca upublicznienia informacji przez firmę Lvigo, która administruje przystanki ZKM.

Umowa z firmą Lavigo na udzielenie prawa do zagospodarowania powierzchni wiat przystankowych na cele zamieszczania na nich reklam i ogłoszeń, a konkretnie §2 zakłada, że firma jest zobowiązana do ustalenia i podania do publicznej wiadomości zasad i kryteriów zamieszczania ogłoszeń … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

91. Interpelacja dotycząca zapisów w umowie jaką rodzice podpisują z przedszkolem.

Proszę o wyjaśnienie -opinię prawną czy zapis § 3 ust.1 pkt.b umowy podpisywanej przez rodziców z przedszkolem zobowiązuje ich do ponoszenia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu nawet wówczas kiedy dziecko do przedszkola nie uczęszcza np. z powodu choroby. Brak odpowiedzi … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

90. Apel do Przewodniczącego Komisji Doraźnej Ograniczenia Niskiej Emisji.

Ponieważ odpowiedź, jaką dostałam na moją interpelację dotyczącą naboru wniosków do programu ograniczenia niskiej emisji jest bardzo lakoniczna, zwracam się z prośbą do pana Przewodniczącego komisji ds. ograniczenia niskiej emisji, Jana Sygieta o zwołanie posiedzenia Komisji poświęconego temu tematowi i … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

89. Interpelacja dotycząca wniosków złożonych do studium dotyczących budowy obiektów do i powyżej 2000 m2.

Z informacji zawartej w projekcie studium wynika, że zostały złożone 2 wnioski na obiekty do 2000 m2, oraz 5 wniosków na obiekty powyżej 2000 m2, które to wnioski stały się podstawą do wprowadzenia do projektu studium zapisów wyznaczających tereny pod … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Protokół nr XXIX z dnia 28.11.2012 r.

Protokół nr XXIX z dnia 28.11.2012 r.

Opublikowano Kadencja 2010-2014, Protokoły z sesji 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Wyrok NSA w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Anny Nemś

Kiedy w grudniu 2010 roku ja i moi koledzy radni Platformy Obywatelskiej byliśmy świadkami bezprawnego i urągającego wszelkim zasadom demokracji głosowania, nad uchwałą pozbawiającą naszą koleżankę możliwości sprawowania funkcji radnej, na znak protestu opuściliśmy wtedy salę obrad. Dziś po dwóch … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj