Miesięczne archiwum: Październik 2013

151. Podziękowania dla Komendanta Straży Miejskiej.

Chciałabym podziękować panu Komendantowi Koczurowi za szybką interwencje w sprawie śmieci zalegających  przy ul. Nowowierzbowej 10, na dzień dzisiejszy sytuacja znacznie się poprawiła.  

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

150. Interpelacja dotycząca udzielania na sesji głosu ad vocem.

Proszę o interpretacje na piśmie jak w odniesieniu do regulaminu rady miejskiej powinno udzielać się głosu w dyskusji w formie ad vocem i czy ograniczanie go do jednej wypowiedzi w danym punkcie jest zgodne z regulaminem. Odpowiedź na interpelacje dotyczącą … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

149. Interpelacja dotycząca dopłat dla dzieci w wieku do lat 3.

Potrzeby rodziców, którzy chcą skorzystać z usług żłobka prowadzonego przez gminę są dużo większe niż możliwości. W efekcie na miejsce w nim mogą liczyć tylko nieliczni szczęśliwcy. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

148. Interpelacja dotycząca opłaty adiacenckiej.

Czy są takie nieruchomości w stosunku do których decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna, albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, a nie została wydana dla tej nieruchomości decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Chodzi mi o opłaty należne … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj