Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

29. Interpelacja w sprawie utwardzenia wjazdu przy ul Nowowierzbowej.

Przy ul. Nowowierzbowej miedzy blokami 19 i 21 znajduje się wjazd jest to działka należąca do Gminy o numerze 158/10 km. 2. Mieszkańcy bloków-zarówno 19 jak i 21 prosili o uporządkowanie tego wjazdu najlepiej poprzez wyłożenie go kostką. Działka nie … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

28. Interpelacja w sprawie szkoły podstawowej nr 9.

Chciałabym pokazać jak wygląda Szkoła Podstawowa nr 9. Przygotowałam kilka zdjęć. Część z tych rzeczy wymaga natychmiastowej interwencji. Proszę zobaczyć. Odpowiedź: z moich informacji wynika, że ubytek na boisku został naprawiony.

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

27. Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Nowowierzbowej 10.

Jak wygląda przygotowanie wizualizacji dla terenu przy ul. Nowowierzbowej 10. We wrześniu zaczynamy pracę nad nowym budżetem, jeżeli do września nie zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu, czyli nie będzie znana cena wynikająca z kosztorysu inwestorskiego, nie bezie możliwości umieszczenia … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

26. Interpelacja w sprawie zmiany statutów osiedli i sołectw.

Ponieważ byłam na co najmniej 3 spotkaniach wyborczych w dzielnicach, czuje się upoważniona do stwierdzenia, że na wszystkich 3 pojawiały się jakieś problemy proceduralne wynikające z zapisów statutów. Uważam, że moglibyśmy w wielu spornych kwestii uniknąć, gdybyśmy dostosowali zapisy statutów … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

25. Interpelacja w sprawie pozyskania środków zewnętrznych.

Jakiś czas temu pozwoliłam sobie, ponieważ nie jestem tutaj częstym gościem w Urzędzie, przez Pana Przewodniczącego przekazać informację  na temat  formy dofinansowani lub pożyczki  z NFOŚiGW – ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywacje terenów  zdegradowanych składowisk oraz  ochrony powierzchni … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

24 interpelacja dotycząca reklamy znajdującej sie na rondzie 11 Listopada.

Prosiłam również o interwencję  w sprawie  reklamy, i powiem to z pełna świadomością reklamy nie informacji o firmie, która znajduje się na rondzie przy 11 Listopada. Jeżeli interwencja nie zostanie podjęta, na następną sesję zrobię zdjęcie i pokażę jak to … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

23 interpelacja w sprawie żłobka niepublicznego.

Chciałabym zacząć od braku odpowiedzi lub odpowiedzi, która nie jest odpowiedzią na moje interpelację. Pytałam na sesji, chyba poprzedniej, co dzieje się  sprawie podwyższenia dopłaty celowej dla rodziców dzieci do lat 3, które uczęszczają do żłobków niepublicznych. Takie było moje … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

22 interpelacja w sprawie koszy na śmieci.

Proszę o interwencje w sprawie przestawienia koszy naśmieci, które stoją w tej chwili przy ul. Nowowierzbowej 10. Chodzi o pojemniki na odpady segregowane. Teraz stoją one wzdłuż chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie mieszczącej się tam przychodni weterynaryjnej, nie tak dawno zostały … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Protokół nr XI z dnia 24.06.2015 r.

Protokół  nr XI z dnia 24.06.2015 r.

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Protokoły z sesji 2014-2018, Rada miejska Skomentuj