Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

103.Interpelacja dotycząca inwestycji budowy biogazowni na terenie Zawiercia.

103. Z informacji jakie udało mi się uzyskać. Zarząd BGE SA podpisał umowę z Lotronic Light System Sp. Z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej budowy biogazowi w Zawierciu, umowa obejmuje również uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla w.w. inwestycji. Informacje … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

102. Interpelacja dotycząca zorganizowania spotkania z firmą Raddowney w sprawie budowy kopalni.

W związku z pismem jakie otrzymaliśmy w materiałach sesyjnych, które dotyczy firmy Raddowney, proszę pana prezydenta o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firmy. Przyznam, że informacje zawarte w piśmie są dość niepokojące.  Pismo dotyczące działań firmy Raddowney

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

101.Interpelacja dotycząca niewykonania chodnika w ul. Blanowskiej- do cegielni do kościoła w Blanowicach.

Czy projekt „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia z poprawa dostępności do drogi krajowej 78”zakładał przebudowę odcinka ulicy Blanowskiej od Cegielni do ronda w Blanowicach. Na tym odcinku została wykonana jedynie nowa nakładka asfaltowa, która jest już w nie najlepszym stanie. Nie wykonano … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

100. Interpelacja dotycząca wykazu uwag, jakie wpłynęły do projektu studium.

Proszę o wykaz wszystkich uwag jakie wpłynęły do studium wiem, że jest ich pond 300. W wykazie proszę o zawarcie informacji o nr. działki jakiej uwaga dotyczy, treść uwagi oraz informacje jak ustosunkowano się do uwagi. Odpowiedź na interpelację dotyczacą … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

99. Interpelacja dotycząca upublicznienia informacji zgodnie z zapisami umowy na zagospodarowanie przystanków przez firmę Lavigo c.d.

Umowa z firmą Lavigo na udzielenie prawa do zagospodarowania powierzchni wiat przystankowych na cele zamieszczania na nich reklam i ogłoszeń, a konkretnie §2 zakłada, że firma jest zobowiązana do ustalenia i podania do publicznej wiadomości zasad i kryteriów zamieszczania ogłoszeń … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

98.Interpelacja dotycząca zapisów w umowie między rodzicami a przedszkolem c.d.

Proszę o wyjaśnienie -opinię prawną czy zapis § 3 ust.1 pkt. b umowy podpisywanej przez rodziców z przedszkolem zobowiązuje ich do ponoszenia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu nawet wówczas kiedy dziecko do przedszkola nie uczęszcza np. z powodu choroby, pytanie … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Protokół nr XXXI z dnia 30.01.2013 r.

Protokół nr XXXI z dnia 30.01.2013 r.

Opublikowano Kadencja 2010-2014, Protokoły z sesji 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

30.01.2013 r.

Na sesji w dniu 30.01.2013 r. najważniejszą uchwałą jaką podejmowaliśmy była uchwała ustalająca wysokość stawki jaką mieszkańcy będą musieli ponosić za wywóz śmieci. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej złożyłam wniosek formalny o obniżenie stawki zaproponowanej przez Prezydenta, niestety radni … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności Skomentuj

Zachowanie Prezydenta Ryszarda Macha podczas grudniowej sesji.

Prezydent nie przyjął, żadnej z propozycji do budżetu na 2013 rok złożonej przez Klub Platformy Obywatelskiej i żadnej w budżecie nie umieścił. Pomijając fakt zupełnej ignorancji opozycji i zgłaszanych przez nią propozycji, wiele do życzenia pozostawia fakt odnoszenia się do … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj