Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

26.06.2013 r.

Na sesji w dniu 26.06.2013 r. pytaliśmy dlaczego nie pojawiło się nagranie z sesji budżetowej na stronach Urzędu Miasta mimo, że osoba, która nagrań dokonuje ma podpisana umowę z urzędem miasta, a za jej usługi płacą wszyscy mieszkańcy, którzy mają  … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności Skomentuj

141. Interpelacja dotycząca podmiotów prowadzących działalnośc gospodarczą.

Proszę o przygotowanie zestawienia za rok 2011, 2012, oraz 2013. W zestawieniu proszę podać liczbę zarejestrowanych w Zawierciu podmiotów gospodarczych, liczbę podmiotów, które zlikwidowały działalność oraz liczbę podmiotów, które zawiesiły działalność oczywiście w rozbiciu na poszczególne lata.  Odpowiedź na interpelację … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

140. Interpelacja dotycząca usunięcia niebezpiecznych odpadów z terenu Bzowa.

Jaki kroki poczynił Pan prezydent w celu usunięcia szkodliwych odpadów z terenu Bzowa. Decyzja o ich usunięciu jest prawomocna od ponad 2 lat co pan w ciągu tego czasu zrobił, żeby usunąć z terenu Zawiercia ta bombę ekologiczna. Przypominam, że … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

139. Interpelacja dotycząca obniżenia opłaty za wywóz śmieci.

Chciałabym przeczytać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Nie będę czytać całości, chodzi o informacje o ustaleniu stawek za wywóz nieczystości po przeprowadzeniu przetargu, co radni platformy sugerowali. Na takie rozwiązanie zdecydował się burmistrz Ogrodzieńca. „Wskazana przez Panią kolejność działania … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

138. Interpelacja dotycząca budowy galerii przy ul. Wojska Polskiego.

W związku z informacją jak ukazała się na stronie urząd miejskiego na temat budowy galerii przy ul. Wojska Polskiego proszę o wyjaśnienie: – w jakim zakresie zawarł pan porozumienie z inwestorem- to prywatny inwestor sprzedał działkę innemu prywatnemu inwestorowi, jaka … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

137. Interpelacja dotycząca zapisów miedzy rodzicami a przedszkolem c.d.

Czy pan prezydent zamierza zmienić zapisy w umowach jakie podpisywane są między przedszkolem, a rodzicami w kwestii zapisów, które mówią o obowiązku płacenia za pobyt dziecka w przedszkolu nawet jeżeli dziecko do przedszkola nie uczęszcza. Czy pan prezydent zastanawiała się … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Referendum.

Wynik referendum, to nie jest Pana sukces Panie Mach, to porażka demokracji. W głosowaniu nie wzięło udziału 90% mieszkańców. Tak niska frekwencja może świadczyć o tym, że mieszkańcy nie wierzą w to, że mogą cokolwiek zmienić. Pokazali żółtą kartkę nie … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj

Protokół nr XXXVI z dnia 29.05.2013 r.

Protokół Nr XXXVI z 29.05.13

Opublikowano Kadencja 2010-2014, Protokoły z sesji 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

Kto zarabia na reklamach umieszczanych na przystankach?

Wiele razy na sesji zwracałam uwagę na to, że pieniądze z umieszczanych na przystankach reklam, powinny trafiać do  gminy, lub ZKM-u, który obecnie nie jest w najlepszej kondycji finansowej. Prezydent Mach podpisał jednak umowę z prywatną firmą LAVIGO, której właścicielem … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj

Za co Prezydent Mach chce ukarać Mieszkańców?

Uchwała jaką dwa razy próbowała podjąć Rada Miejska w sprawie przeznaczenia środków na referendum nie musiała być głosowana na sesji! Prezydent ma na takie nieprzewidziane wydatki rezerwę budżetową, którą może dysponować bez pytania Rady. Niezaangażowane środki w rezerwie budżetowej to … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj