Dlaczego wojewoda nie ma racji.

14 czerwca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody. Dlaczego?

  1. Po pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze zostało podpisane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego. Jeżeli wojewoda jest organem nadzoru powołanym z mocy Konstytucji do pełnienia tej funkcji to nie może nikogo upoważnić do wykonywania czynności w jego imieniu. Różne Sądy administracyjne wydały 7 wyroków prezentując taki pogląd. Szczególnie zainteresowanym polecam orzeczenie dostępne on line dostępne w sieci pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B799FABC83.
  2. Po drugie wojewoda nie zachował terminu. Zgodnie z prawem powinien wydać rozstrzygnięcie w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Wojewoda otrzymał uchwałę w dniu 4 maja 2018 r., wraz z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym. Tym samym termin upłynął w dniu 3 czerwca 2018 r. Jeżeli wojewoda wydał rozstrzygnięcie 8 czerwca 2018 r. to już po upływie terminu. Tutaj w identycznej sprawie Sąd orzekł raz na niekorzyść wojewody, a wyrok jest dostępny w sieci pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1A207094E
  3. Po trzecie Wojewoda pominął zupełnie fakt, że w 2013 r. zmienił się stan prawny i referendum nie musi już mieć charakteru rozstrzygającego jak np. w przypadku odwołania Prezydenta przed upływem kadencji ale także opiniodawcze i przypominać wielkie konsultacje. Jeżeli jakaś sprawa jest szczególnie ważna dla mieszkańców to mają oni prawo wyrazić swoją opinię w tej sprawie. W całym okraju odbyło się ok 10 referendów dotyczących budowy różnych kopalni i żadne nie zostało zakwestionowane ani przez żadnego wojewodę ani przez Sąd. Co więcej Sąd zarządził referendum w sprawie budowy lotniska (wyrok jest dostępny pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F154D2AEA Powstaje pytanie dlaczego te same zasady nie mogą mieć zastosowania na terenie naszego województwa?
  4. Co do kwestii pytań, to właśnie dlatego użyto sformułowań języka potocznego „lokalizacja” i „kopalnia”, żeby wojewoda nie próbował unieważnić referendum pod pretekstem, że nie ma ono jednak charakteru opiniodawczego.
  5. W Gminie Baranów 17 czerwca 2018 r. odbędzie się referendum w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego pomimo tego, że uchwalono już ustawę o jego budowie. Dlaczego mieszkańcy tej Gminy mają możliwość wypowiedzenia się w sprawie inwestycji która zaważy na ich życiu, a mieszkańcy Zawiercia już nie?

Nic o nas, bez nas.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.