Miesięczne archiwum: Marzec 2012

Protokół Nr XXII z dnia 28.03.2012

Opublikowano Protokoły z sesji 2010-2014 Skomentuj

28.03.2012

Na sesji w dniu 28.03.2012 r. po raz kolejny poprosiłam o zweryfikowanie umów zawieranych między przedszkolem a rodzicami, w sprawie zapisów dotyczących kar i opłat podczas nieobecności dziecka w przedszkolu. Poprosiłam o informacje dotyczącą złej nawierzchni ul. Piłsudskiego, która nie … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności Skomentuj

63. Interpelacja dotycząca wykonania oświetlenia w dzielnicy Żerkowice c.d.

Chciałabym w imieniu mieszkańców Żerkowic zapytać, co z obiecaną przez pana prezydenta wymianą oświetlenia w tej dzielnicy. Z tego, co pamiętam z roku poprzedniego, wymiana miała rozpocząć się właśnie teraz? Odpowiedź na interpelacje w protokole nr XXII z dnia 28.03.2012 … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

62. Wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie w jaki sposob zostaly wyłonione podmioty

Proszę również o rozpatrzenie przez Komisje Rewizyjną sprawy  zagospodarowania rond. Chciałabym żeby komisja przyjrzała się całej procedurze i zapoznała z ofertami składanymi przez podmioty biorące udział w postępowaniu oraz  zapoznała z umowami jakie z podmiotami zostały podpisane.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

61. Interpelacja dotycząca uciazliwości jakie stwarzają autobusy oczekujące na ul. Dmowskiego

W imieniu mieszkańców ul. Dmowskiego proszę o interwencje w sprawie autobusów, które na tej właśnie ulicy parkują. Nie wiem czy chodzi tu o autobusy ZKM, czy również inne, mam świadomość, że sprawa jest tymczasowa i zakończy się wraz z zakończeniem … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

60. Interpelacja dotycząca umów zawieranych miedzy rodzicem a przedszkolem c.d.

Proszę po raz kolejny o wyjaśnienie jakie kroki poczynił pan prezydent w celu usunięcia z umów zawieranych miedzy rodzicami a przedszkolem, żeby zniknęły z nich niezgodne z zaleceniami Wojewody i z prawem  zapisy mówiące o karach za pozostawienie dziecka po … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

59. Interpelacja dotycząca ul. Piłsudskiego i jej złego stanu technicznego

Pamiętam z poprzedniej kadencji moje interpelacje dotyczące ul. Piłsudskiego, która już kilka miesięcy po jej wykonaniu wyglądała podobnie jak dziś. Kiedy ul. była remontowana to pan był starostą i to pan bezpośrednio odpowiada za jej stan. To pan dopuścił do … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

58. Interpelacja dotycząca naciskow na proboszcza Bazyliki Mniejszej w sprawie oświetlenia

Ksiądz proboszcz parafii Św, Piotra i Pawła w Zawierciu podczas ostatniej niedzielnej mszy poinformował wszystkich zebranych  parafian, że zagrożone jest piękne, reprezentacyjne,  zewnętrzne oświetlenie naszej Bazyliki Mniejszej.Z dalszych słów proboszcza zrozumiałam, że na pana prezydenta są naciski w sprawie tego … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

57. Interpelacja dotyczaca budynku przy ul. 3 Maja, blok przy dworcu, kolejowym

Podczas cotygodniowych dyżurów odbywanych przez radnych Platformy Obywatelskiej RP, w biurze pani poseł Anny Nemś przy ul. 3 Maja, zgłosili się do mnie mieszkańcy bloku przy ul. 3 Maja 45, którzy są zaniepokojeni dalszymi jego losami. Proszę o informację jakie … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj