28.03.2012

Na sesji w dniu 28.03.2012 r. po raz kolejny poprosiłam o zweryfikowanie umów zawieranych między przedszkolem a rodzicami, w sprawie zapisów dotyczących kar i opłat podczas nieobecności dziecka w przedszkolu. Poprosiłam o informacje dotyczącą złej nawierzchni ul. Piłsudskiego, która nie tak dawno była remontowana i przedstawienie mi kosztów dotychczasowych remontów tej ulicy, po jej budowie i czy odbywałaby się ona na gwarancji. Złożyłam wniosek do Komisji Rewizyjnej w sprawie wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości dotyczących zagospodarowani rond, oraz, cytat z protokołu:Radna Ewa Mićka  – poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  o sprawdzenie przez Komisję jak wybierany był i nijakie zadania rzeczoznawca majątkowy, który obsługiwał Gminę w roku 2011 i wcześniej. Chciałabym mieć porównanie jak robione to było w latach poprzednich i dlaczego do tej pory mimo, że umowa z poprzednim rzeczoznawcą wygasła, nie wybrano następnego?”

Złożyłam wniosek formalny, w sprawie termin zakończenia wykupu mieszkań komunalnych, cytat z protokołu:Radna Ewa Mićka –  zwróciła uwagę, iż poprzednia uchwała , którą zmieniamy była uchwałą, która pozwalała  na wykup mieszkań z bonifikatą  95 %  i  nie określała ona terminu realizacji czyli daty granicznej, do której można wykupu dokonywać. Podejmując proponowaną uchwałę chcemy wyznaczyć ten termin graniczny, do którego mieszkańcy będą mogli zwrócić się z prośbą  o wykup mieszkania z tą konkretną bonifikatą. Ta data to 31 grudnia 2012 r. Po przedyskutowaniu w Klubie radnych Platformy Obywatelskiej terminu granicznego wykupu mieszkań zwróciła się do radnych proponując wniosek formalny  aby  nie wyznaczać tego terminu tak szybko i aby nie był to koniec 2012 r. tylko koniec 2014 r. niech to się zamknie w tej kadencji. Są różne przyczyny dlaczego mieszkańcy nie wykupują mieszkań, nie chcą lub nie mogą  dajmy im jeszcze trochę więcej czasu.” Wniosek został odrzucony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.