Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

132. Interpelacja dotycząca zysków z reklam umieszczanych na przystankach autobusowych c.d.

Nie dostałam informacji na temat ile miasto zarobiłoby na umieszczanych na przystankach autobusowych reklamach, gdyby zrezygnować z usług prywatnej firmy w tym zakresie i jej rzekomego dbania o przystanki. Dziwię się ,że nikt jeszcze tego nie policzył i nie doprowadzono … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

131. Zapytanie o kwotę zakupu samochodu osobowego na potrzeby prezydenta.

Za jaką kwotę został zakupiony samochód na potrzeby Pana Prezydenta i jaki to samochód? Odpowiedź na interpelację w protokole z sesji nr. XXXIV z dnia 24.04.2013 r.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

130. Interpelacja dotycząca zapisów w projekcie studium.

Czy zapis proponowany w projekcie studium dla symboli AGP i AGU czyli terenów aktywności gospodarczej mówiący o tym, że „na terenach tych dopuszcza się zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i odzysk odpadów, w tym obcych, które wykorzystywane będą w procesach technologicznych związanych … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

129. Interpelacja dotycząca zapisów w projekcie studium.

Proszę o pisemne wyjaśnienie proponowanego w projekcie studium zapisu ze str. 16 proponowanego projektu: czym skutkuje wykreślenie z zapisu: „przez tereny wielofunkcyjnych centrów handlowych rozumie się istniejące i projektowane obiekty handlowe tj.: super i hipermarkety, domy towarowe oraz galerie handlowe, … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

128. Interpelacja dotycząca budowy biogazowni w Zawierciu.

Czy pan prezydent interesował się co dzieje się z inwestycją budowy biogazowi. Na jakim etapie jest inwestycja i gdzie powstanie. Co pan prezydent wie na ten temat. Odpowiedź na interpelacje w protokole s sesji nr XXXIV z dnia 24.04.2013 r.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

127. Interpelacja dotycząca zapisów miedzy rodzicami a przedszkolem c.d.

W związku z nowym naborem do oddziałów przedszkolnych chciałabym przypomnieć panu prezydentowi o zapisie w umowie między rodzicami a przedszkolem, który mówi o obowiązku płacenia za pobyt dziecka w przedszkolu nawet jeżeli dziecko do przedszkola nie uczęszcza, jeszcze raz proszę … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

126. Intereplacja dotycząca udzielonych ulg, odroczen umorzeń i pomocy publicznej w latach 2002-2012.

Proszę o informacje ze wszystkich udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz pomocy publicznej jakie zostały przez gminę Zawiercie przyznane w latach 2002-2012- proszę o zestawienie na piśmie. Odpowiedź na interpelacje dotyczącą ulg, odroczeń i umorzeń.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

125.Interpelacja dotycząca potwierdzenia pism wysłanych do ministrów i wiceministrów w sprawie CMC.

W związku z otrzymaną przeze mnie odpowiedzią na interpelacje dotyczącą informacji zawartej w „Kultura informator miejski” nr 3 z marca 2013 r., na stronie 3, na temat pism do ministrów i wiceministrów. Mam następujące pytanie dlaczego przesłane mi pisma nie … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

124.Iinterpelacja dotycząca działań prezydenta w celu wykonania chodnika w Bzowie przy ul. Harcerskiej.

W imieniu mieszkańców Bzowa, którzy byli u Pana Prezydenta w sprawie budowy chodnika przy ul. Harcerskiej, a którym Pan obiecał przekazanie środków na tą inwestycję, proszę o informacje jakie kroki poczynił Pan Prezydent w celu ich przekazania? Odpowiedź na interpelację … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

123. Interpelacja dotycząca inwestycji finansowanych z obligacji.

Jakie inwestycje zostały lub zostaną sfinansowane z pieniędzy uzyskanych z obligacji. oprócz pola golfowego, siłowni pod chmurką, planowanych terenów sportowych na 11 listopada. Proszę o szczegółowe zestawienie tych inwestycji łącznie z przeznaczonymi na nie Środkami i przedstawienie takiego zestawienia na … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj