127. Interpelacja dotycząca zapisów miedzy rodzicami a przedszkolem c.d.

W związku z nowym naborem do oddziałów przedszkolnych chciałabym przypomnieć panu prezydentowi o zapisie w umowie między rodzicami a przedszkolem, który mówi o obowiązku płacenia za pobyt dziecka w przedszkolu nawet jeżeli dziecko do przedszkola nie uczęszcza, jeszcze raz proszę pana prezydenta o zmianę tego zapisu i stworzenie zapisu kompromisowego np. uzależnienie płatności za czas kiedy dziecko do przedszkola nie uczęszcza od długości jego nieobecności. Trudno się dziwić niezadowoleniu rodziców, kiedy przy dłuższej nieobecności dziecka np. z powodu choroby zmuszeni są do płacenia.

Brak odpowiedzi na interpelację.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.