129. Interpelacja dotycząca zapisów w projekcie studium.

Proszę o pisemne wyjaśnienie proponowanego w projekcie studium zapisu ze str. 16 proponowanego projektu: czym skutkuje wykreślenie z zapisu: „przez tereny wielofunkcyjnych centrów handlowych rozumie się istniejące i projektowane obiekty handlowe tj.: super i hipermarkety, domy towarowe oraz galerie handlowe, o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej2000 m2” w nowym zapisie wykreślono słowo „łącznym” jak to wpłynie na powstawanie takich obiektów i czy chodziło o to żeby stworzyć możliwość budowy na jednym terenie budynków ze sobą nie powiązanych co gwarantuje zapis, który ustala maksymalną powierzchnię sprzedaży przypadającą na jeden sklep –3000 m2.

Odpowiedź na interpelację dotycząca zapisów w projekcie studium.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.