139. Interpelacja dotycząca obniżenia opłaty za wywóz śmieci.

Chciałabym przeczytać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Nie będę czytać całości, chodzi o informacje o ustaleniu stawek za wywóz nieczystości po przeprowadzeniu przetargu, co radni platformy sugerowali. Na takie rozwiązanie zdecydował się burmistrz Ogrodzieńca.

„Wskazana przez Panią kolejność działania władz Gminy Ogrodzieniec nie budzi zastrzeżeń, bowiem wynagrodzenie firmy odbierającej odpady komunalne stanowi część kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i ma bezpośredni wpływ na ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, którą będą musieli ponosić właściciele nieruchomości. Zatem, jeżeli przed ustaleniem stawek tej opłaty, jest znana wielkość wynagrodzenia ww. firmy, można przyjąć, iż stawki te zostaną rzetelnie i realnie skalkulowane.”   Z up. Prezesa Agata Syguda Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Jak więc widać z tej opinii taka kolejność była możliwa i RIO wręcz wskazuje na gospodarność gminy. Czy w związku z rozstrzygnięciem przetargu pan prezydent przewiduje zmniejszenie opłaty za wywóz śmieci oraz ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Odpowiedź na interpelację dotyczącą obniżenia opłaty za wywóz śmieci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.