26.06.2013 r.

Na sesji w dniu 26.06.2013 r. pytaliśmy dlaczego nie pojawiło się nagranie z sesji budżetowej na stronach Urzędu Miasta mimo, że osoba, która nagrań dokonuje ma podpisana umowę z urzędem miasta, a za jej usługi płacą wszyscy mieszkańcy, którzy mają  pełne prawo do zobaczenia tej relacji. Niestety odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Na tej sesji również zadałam pytania pani dyrektor szpitala powiatowego w Zawierciu, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka  – chciałam jeszcze dopytać Panią Dyrektor tutaj mam uchwałę, którą Rada Miejska podejmowała w sprawie poręczenia dla Szpitala Powiatowego kredytu, wynika z tej uchwały, że w 2012 r. miasto musiało zabezpieczyć  w budżecie, czyli  rozumiem, że to jest wysokość spłaty, kwotę 356 tysięcy zł. Natomiast  w roku 2013 r.  936 tysięcy, a w roku 2014 jest to już ponad  milion zł i tak do 2026 r.  W związku z tym ta kwota, o której tu Pani Dyrektor mówiła, którą będzie Pani spłacała 18.800,- zł to jest rata plus odsetki od kredytu  i to jest rozumiem miesięcznie? Pani Małgorzata Guzik Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu  – tak jest to rata plus odsetki, jest to miesięcznie. Radna Ewa Mićka  – chciałabym jeszcze zapytać Panią Dyrektor jak wygląda struktura zatrudnienia, chodzi konkretnie o to ile osób zostało zwolnionych w Szpitalu i czy lekarze,  którzy zostali w Szpitalu są zatrudnieni na umowę czy są to kontrakty.  Proszę o odpowiedź. Pani Małgorzata Guzik Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu – na dzień dzisiejszy mamy 491 etatów. W ubr. restrukturyzacja objęła prawie         80 etatów, głównie byli to pracownicy, którzy mogli przejść na świadczenia przedemerytalne. Jeżeli chodzi o kontrakty, na kontrakcie mamy 3 lekarzy na Oddziale Chirurgii Urazowej, kierownika  Oddziału Dziecięcego, dwóch lekarzy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i lekarzy, którzy przyjmują    w  poradniach mają umowy na kontraktach. Przy okazji przyjmowania sprawozdania z realizacji„ Programu współpracy  Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.” zwróciłam po raz kolejny uwagę na moim zdaniem faworyzowanie w przyznawaniu dotacji dla klubu sportowego Viret, cytat z protokołu:” Radna Ewa Mićka mam nie tyle uwagę do  projektu uchwały, ale chciałam zwrócić uwagę po raz kolejny na to jak zostają dofinansowane organizacje pozarządowe,  i tak np. Klub Sportowy „Viret” otrzymał z budżetu  121 tysięcy zł natomiast np. Klub Piłkarski „Warta Zawiercie”  10 tysięcy zł. To są takie dysproporcje, prawie 121 a 10 tysięcy . Tylko na to chciałaby zwrócić uwagę, że pewne organizacje  są dofinansowywane  w sposób lepszy( wyższy) natomiast inne w sposób mniejszy. Pan Marek Kozieł Zastępca Prezydenta Miasta – regulamin konkursu  znamy, Komisja, która obradowała nad tymi projektami brała pod uwagę wiele rzeczy i tak zdecydowała Komisja, która w ten sposób dokonała dofinansowania i zaproponowała Panu Prezydentowi takie wysokości dofinansowania. Radna Ewa Mićka – Panie Prezydencie chciałaby zwrócić Panu uwagę, w chwili uchwalania regulaminu  z radnymi  Klubu Platformy Obywatelskiej staraliśmy się zwrócić uwagę na to, że w takiej formie  regulamin będzie faworyzował np. Klub Sportowy „Viret” i stąd tak duże dysproporcje w dofinansowaniu, być może należałoby się zastanowić nad  tym  czy nie zmienić  Regulaminu.” Zapytałam również przewodniczącego, czy przewiduje sesje nadzwyczajną w miesiącu lipcu na temat studium zagospodarowania, cytat z protokołu: „Radna Ewa Mićka  – Panie Przewodniczący pozwolę sobie zapytać  ponieważ na Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska rozmawialiśmy na temat projektu studium, czy jest taka możliwość , że będzie sesja nadzwyczajna na temat projektu studium i będzie to sesja nadzwyczajna w sierpniu, czy są takie plany, jeżeli tak to proszę radnych o tym poinformować,  żeby później nie było zaskoczenia bo sierpień to jeszcze miesiąc wakacyjny, żebyśmy nie zostali nagle zaskoczeni sytuacją, że tak ważna sprawę bardzo szybko i bardzo chaotycznie będzie się procedować. Proszę o taką informację teraz. Przewodniczący Rady Miejskiej Edmund Kłósek  odczytałem w sprawach organizacyjnych w miesiącu lipcu będzie przerwa wakacyjna w pracach Rady Miejskiej. Następna sesja odbędzie się  w dniu 28 sierpnia 2013 r. o godzinie 10.00. Radna Ewa Mićka – czyli nie planuje Pan Przewodniczący sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący Rady Miejskiej Edmund Kłósek tyle informacji co odczytałem – to są informacje na dzień dzisiejszy 26 czerwca 2013 r.” 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.