30.01.2013 r.

Na sesji w dniu 30.01.2013 r. najważniejszą uchwałą jaką podejmowaliśmy była uchwała ustalająca wysokość stawki jaką mieszkańcy będą musieli ponosić za wywóz śmieci. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej złożyłam wniosek formalny o obniżenie stawki zaproponowanej przez Prezydenta, niestety radni NAW, PiS i SLD nie zaakceptowali naszej propozycji i w konsekwencji przegłosowane zostały stawki najwyższe w całym powiecie zawierciańskim. Cytat z protokołu:Radna Ewa Mićka –   w związku z tą uchwałą, gdzie musimy ustalić wysokość  stawki, za wywóz nieczystości co wynika z zapisów ustawy, ma uwagę. W poniedziałek na Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na, której omawialiśmy ten projekt dowiedzieliśmy się od Pana Wiceprezydenta,  że dostaliśmy pismo od Instalacji Regionalnej z Sobuczyny. Prosiła aby Radni mogli zobaczyć to pismo, jeżeli jest taka możliwość. Jest w nim deklaracja Sobuczyny, że  nie będzie przyjmowała  od nas odpadów. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że jeżeli  do tej pory byliśmy zobowiązania wywozić śmieci do Sobuczyny to teraz nie musimy tego robić możemy wywozić odpady na nasze wysypisko czyli do Zawiercia, i bardzo dobrze. Droga jaką śmieci będą miały do pokonania, a co za tym idzie koszty ich wywozu się zmniejszają. Pismo od Sobuczyny dostaliśmy w styczniu br., stawki, które są ustalone tj. za nieczystości  segregowane 10 zł, a za nie segregowane  15 zł. ustalaliśmy w momencie  kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że Sobuczyna nie będzie od nas odbierać odpadów. Mam świadomość, że koszty wywozu nie są jedynym składnikiem ceny. Jednak  w tej sytuacji moglibyśmy zastanowić się nad tym czy  tych stawek nie obniżyć, niech to będzie chociaż 10 %. Wydaje mi się to rozumowaniem logicznym. Zwróciła się do Przewodniczącego Rady złożyła wniosek formalny w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o obniżenie stawek wywozu śmieci o 10 %. „ Kolejną uchwałą jaka nie spotkała się z naszym poparciem był wniosek ZKM o podwyższenie ceny biletów. Niestety po raz kolejny głosami radnych koalicyjnych podwyżka została przegłosowana.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.