149. Interpelacja dotycząca dopłat dla dzieci w wieku do lat 3.

Potrzeby rodziców, którzy chcą skorzystać z usług żłobka prowadzonego przez gminę są dużo większe niż możliwości. W efekcie na miejsce w nim mogą liczyć tylko nieliczni szczęśliwcy. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku, a konkretnie art. 60 daje możliwość przekazania dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w prowadzonych przez osoby fizyczne, bądź inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na terenie gminy żłobkach, bądź klubach dziecięcych. Wysokość dotacji celowej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Uchwały takie obowiązują między innymi w Olkuszu i Sosnowcu. Podjecie takiej uchwały spowoduje odciążenie rodziców, oraz zintensyfikuje powstawanie takich placówek na terenie naszej gminy, co przełoży się bezpośrednio do powrotu matek, siedzących w domu, na rynek pracy. Proszę o przeanalizowanie możliwości ewentualnych dopłat dla rodziców, którzy będą chcieli skorzystać z usług takich placówek na terenie naszej gminy.  Po przeanalizowaniu możliwości, proszę o informacje w tej sprawie na piśmie.

Brak odpowiedzi na interpelację.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.