Dzienne archiwum: 2 grudnia 2013

159. Oświadczenie dotyczące zasad finansowania inwestycji Gminno-Powiatowych.

Chciałabym odnieść się do kwestii poruszanej na poprzedniej sesji zarówno przez Pana prezydenta, pana przewodniczącego Kłóska i pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Mariana Gajdę. Wszyscy panowie bardzo, bardzo minęli się z prawdą, żeby nie powiedzieć kłamali, w sprawie finansowania … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

158. Interpelacja dotycząca zasad wydzierżawiania miejsc na handel ruchomy.

Pan Prezydent twierdzi, że wydzierżawianie miejsc na handel ruchomy od przyszłego roku będzie się odbywać na zasadach przetargowych, dlatego, że chętnych na miejsce jest więcej niż miejsc. Z moich informacji, które uzyskałam od kupców, wynika że żaden nigdy nie miał … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

157. Interpelacja dotycząca zabezpieczenia środków w budżecie na dotacji celową dla dzieci do lat 3 (żłobki).

 Jedna z propozycji do budżetu proponowana przez klub Platformy Obywatelskiej to zabezpieczenie środków na dotacje celową na każde dziecko objęte opieką w prowadzonych przez osoby fizyczne, bądź inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na terenie gminy żłobkach, bądź klubach … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

156. Interpelacja dotycząca wyjaśnień w sprawie sprzedaży działki 200/59 c.d.

Nie otrzymałam odpowiedzi wyjaśniającej dziwne operacji, jakie miały miejsce z działką  200/59 km. 2 obręb Kromołów. Rozumiem, że cuda trudno wyjaśnić, ale proszę chociaż spróbować może jednak jest jakieś racjonalne wyjaśnienie tej sprawy. Odpowiedź na interpelację dotyczącą działki 200-59 c.d. … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj