73. Interpelacja dotycząca konsultacji społecznych przeprowadzanych przez prezydenta miasta Zawiercie c.d.

Przypomnę: od początku roku konsultacje przeprowadzono 15 razy. Najdłuższe trwały 7 dni najkrótsze 2 dni.  8 razy ogłaszano konsultacje w dniu rozpoczęcia konsultacji  lub w dniu następnym.

Od pani pełnomocnik dostałam 1 protokół, który stwierdza, że organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag do projektu uchwały, która określała sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego. Czyli mam rozumieć, że protokół jest jedynie z konsultacji o konsultacjach. Odpowiedź jaką dostałam utwierdza mnie jedynie w przekonaniu, że konsultacje tak naprawdę nie zostały przeprowadzone i powtórzę:

Spodziewałam się 15 protokołów bo zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały z 2010 r. z przebiegu konsultacji  sporządza  się protokół. Jeszcze raz jasno  sformułuje swoja prośbę i poproszę o odpowiedź na piśmie:

„Proszę o  protokoły ze wszystkich przeprowadzonych konsultacji jak zakłada   to § 5 ust. 3 uchwały z 2010 r. który mówi,  że z przebiegu konsultacji  sporządza  się protokół. Proszę również o wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzanie protokołów z konsultacji. Jeżeli takich protokołów nie ma to również proszę o informacje, że w określonej liczbie przypadków nie zostały sporządzone i dlaczego.”

Odpowiedź na interpelację – konsultacje spoleczne c.d.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.