30.05.2012

Na sesji w dniu 30.05.2012 r. poprosiłam o pisemną informacje na temat ilości emerytów pracujących w Urzędzie miasta i jednostkach podległych. Po raz kolejny miasto przeznaczyła środki na zadania własne powiatu. Ponieważ na tej sesji przyjmowaliśmy uchwałę dotycząca wykonani budżetu chciałabym przedstawić moje uwagi. Cytat z protokołu  „ Radna Ewa Mićka     – zabierając głos powiedziała, że będzie miała kilka pytań i jednocześnie chciałby zwrócić uwagę na pewne zapisy w budżecie pierwsza sprawa tj. str. 36 budżetu, mamy tam informacje o dotacjach na zadania, które organizowały organizacje pozarządowe, radną cieszy, że jest nowa inicjatywa  pod nazwą wyprawy wspinaczkowo – nurkowej „6 wysp” w kwocie 5 tysięcy zł. i poniżej popularyzacja wspinaczki i nurkowania jako form aktywnego spędzania wolnego czasu na to przeznaczyliśmy 3 tysiące zł. Radna przyznała, że bardzo jej się podoba taka inicjatywa i poprosiła o informacje kto był beneficjentem tych środków i ilu było uczestników tych konkretnych zadań ?

Na str. 47 sprawozdania znajduje się informacja o tym jak rozdzielane są środki na poszczególne szkoły, oczywiście o tym decyduje pan prezydent. Dla przykładu dla Szkoły Podstawowej Nr 9 przyznano  63. 059,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 11 – 27. 205,00 zł , Szkoła Podstawowa Nr 8  – 16. 223,00zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 -57.058,00 zł. Oczywiście te kwoty potem są rozbite na poszczególne pozycje. W większości placówek są to naprawy i remonty niezbędne dla funkcjonowania placówki. Jeżeli zaś chodzi o nowe inwestycje to najwięcej przeznaczono na nie w szkole Podstawowej Nr 9 i 4 w Szkole  Podstawowa Nr 13  kwota 54.874,00 zł został przeznaczona miedzy innymi na  nadbudowę boksów po składzie opału. Dla porównania podała kwotę jak została przeznaczona dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Bzowie w roku 2011- 1.439,11 zł. Tak nie przesłyszeliście się państwo 1.439,11 zł. może być Pan pewien, że ja bardzo chętnie przekaże tą informację mieszkańcom Bzowa. Zwróciła się do prezydenta mówiąc wybaczy mi Pan, Panie  Prezydencie, z góry Pana przepraszam ale odnoszę wrażenie, że przydzielał Pan te środki wg klucza a klucz był taki: wg zaangażowania poszczególnych placówek w czasie kampanii samorządowej 2010 roku.

Następnie na  stronie 70 sprawozdania jest informacja o przeznaczeniu środków na upowszechnianie czasopism i kwartalników. Radna wie, że w poprzednich latach również przeznaczaliśmy środki na upowszechnianie czasopism i kwartalników. Dla informacji podała, że roku 2011 przeznaczyliśmy na druk i upowszechnianie czasopisma „Nowe Zagłębie” 3 tysiące zł. Natomiast na kwartalnik „Zawiercianin” 7 tysięcy zł. są to bardzo duże kwoty. Radna nie wie wg jakiego klucza Pan Prezydent te pieniądze rozdawał ?

Następnie str. 72 – przy okazji procesowania uchwały dot. rozdziału środków dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu, radni zwracali uwagę, że jedynym beneficjentem tych środków w pewnym zakresie będzie mógł być tylko VIRET. Radna policzyła ile w sumie dostał z budżetu miasta VIRET

( łącznie piłka ręczna plus tenis stołowy) 121.100 zł. To są ogromne pieniądze na jedno zadanie zostało przeznaczone 70 tysięcy zł na następne 7 i pół tysiąca zł, 8 i pół tysiąca zł, 17.600 zł, 10 tysięcy. Dla porównania np. Klub Ju-Jitsu – dostał 1 000 zł, ognisko TKKF Stadion – 2 000 zł. Panie Prezydencie my nie mamy w mieście tylko jednego słusznego Klubu Sportowego pn. VIRET, mamy również inne Kluby , które na pewno chętnie skorzystałyby z tych środków ,gdyby im to tylko umożliwić. Niestety radni tak przegłosowali uchwałę, że głównie pieniądze płyną właśnie do VIRETU i to czarno na białym widać.

Na str. 77 –  mamy informacje o wykonaniu zdania pn. „Budowa drogi do Strefy

Aktywności Gospodarczej” Powstanie strefy jest dla nas bardzo ważne, czym Pan Prezydent wie i zgodzi się z radną. Radna pamięta poprzednią kadencje, i jak wiele Prezydent Mazur w tej kwestii zrobił, dlatego radna jest zaniepokojona wykonaniem zadania na poziomie 40,2% . Radna zapytała dlaczego tak mało?”

Na pytania zawarte w moim wystąpieniu nie dostałam odpowiedzi.

Kolejnym istotnym pkt. Sesji była uchwała poręczająca pożyczkę dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu, a to na moje pytanie dotyczące poręczenia przez inne gminy powiatu i ewentualnego, związanego z tym programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu odpowiedział Starosta cytat z protokołu: „Pan Rafał Krupa Starosta Zawierciański  –  odpowiadając na pytanie powiedział, że  ten projekt istotnie ma sens, kiedy poręczą wszystkie jednostki to jest absolutnie wtedy mamy czystą sytuacje. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, w tej chwili mówimy o potrzebach, kosztach 40 milionów zł,(…) Odniósł się jeszcze do kwestii, która gmina ile ma poręczyć. To zostało zbudowane na zasadzie algorytmu ilościowego mieszkańców zamieszkujących na danej gminie, wie, że można było zająć się tym pod kątem budżetu czy pod kątem wieku średniego mieszkańców itd. taki algorytm można układać w różny sposób.  Chcieli to zrobić w sposób w miarę czytelny, rozsądnie prosto wynika z tego, że kolejne gminy mają załóżmy do poręczenia  : Poręba  1 milion zł, Irządze 304 tysiące, Kroczyce 720 tysięcy, Łazy 1 milion 800 tysięcy, Ogrodzieniec  1 milion z małym hakiem, Pilica też 1 milion z małym hakiem, Szczekociny 912 tysięcy, Włodowice 600 tysięcy i Żarnowiec 552 tysiące zł.”

Również na tej sesji rozpatrywaliśmy skargę firmy „MAXI” na nieprawidłowości w postępowaniu przeprowadzonym w ZGM na wyłonienie firmy wykonującej dla zakładu usługi pocztowe. Moja opinia na ten temat cytat z protokołu:„Radna Ewa Mićka  –  radna uważa, że skarga, która złożyła firma MAXI na postępowanie  jest jak najbardziej  zasadna. Otóż   w opinii prawnej Pan Janeczko napisał, „ że w przyszłości zasadne wydaje się doprecyzowanie wymagań formalnych stawianych oferentom w tym wymagań w zakresie posiadania kwalifikacji czy uprawnień do wykonywania działań wraz z informacjami w formie organizacyjno – prawnych, których brak doprowadził do postępowania skargowego i wyjaśniającego”. Radna  wskazała, że działalność pocztowa wymaga wpisu do odpowiedniej ewidencji, jest to działalność regulowana. Skandalem dla radnej jest to dlaczego na etapie zaproszenia do składania ofert nie żądano od oferentów potwierdzenia odpowiedniego wpisu i to według pan Janeczki jest podstawa do tego, żeby w skardze tej kwestii nie brać pod uwagę. Firma, która chce świadczyć usługi w zakresie usług regulowanych powinna mieć taki wpis do odpowiedniego rejestru, firma która wygrała  postępowanie, na dzień postępowania wpisu do rejestru nie posiadała. Co więcej tłumaczy się nam, że firmie wystarczył zapis, że jest pośrednikiem, czyli, że ma umowę agencyjną z Pocztą Polską, ale  nie dostaliśmy tej umowy w całości, chociaż powinna  być ona  załącznikiem do przeprowadzonego postępowania. Wszyscy  członkowie Komisji Rewizyjnej ja również prosiłam o te dokumenty,  brakowało w tej umowie części  najistotniejszej. Z  moich informacji wynika, że  firma, która ma umowę agencyjną nie może dawać cen niższych niż daje Poczta Polska. Na dzień postępowania ta firma miała umowę agencyjną z Pocztą Polską  a w postępowaniu zaproponowała ceny niższe niż oferuje Poczta Polska.

My jako Komisja nie mogliśmy zapoznać się z dokumentami i z tą umową w całości ponieważ nie zostały nam one dostarczone. Radna nie była w stanie powiedzieć, czy nie było ich już  na etapie postępowania, czy po prostu my ich nie dostaliśmy. Ta firma już po rozstrzygnięciu postępowania  przetargowego dokonała wpisu do rejestru działalności regulowanej, na dzień postępowania takiego wpisu nie miała. Dlatego  mimo opinii radcy, radna ma tutaj duże wątpliwości i radna ma nadzieję, że firma, która przegrała postępowanie tak tej sprawy nie zostawi i dalej będzie drążyć ten temat, bo dla radnej mówienie, że na etapie  zaproszenia do składania ofert firma nie musiała przedstawić dokumentów, które uprawniają ją do wykonywania usługi bo tego nie ma w regulaminie jest co najmniej zastanawiające. Jak w takim razie  podpisaliśmy z taką firmą umowę, przecież do umowy takie dokumenty są niezbędne. A jeżeli dokonuje się wpisu już po rozstrzygnięciu postępowania no to coś tutaj jest nie tak”

Radni koalicyjni uznali, skargę za bezzasadną.

Opinia prawna na temat nieprawidłowości w przetargu przeprowadzanym w ZGM

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.