21.Interpelacja dotycząca gałęzi w Parku Huty c.d.

Powtórnie proszę o interwencje w prawie gałęzi drzew i krzewów, które zagrażają   przechodniom ul. Paderewskiego. Jak dowiedziałam się z odpowiedzi na interpelację  Park jest obecnie własnością prywatna, jego właściciele przebywają za granicą. Ustalono, że podczas ich nieobecności w kraju nieruchomością zarządza Firma „Gotmar” ze Świętochłowic. Przekazano informacje przedstawicielce Firmy o  zaistniałej sytuacji. W związku z nie wywiązaniem się zarządzających z obowiązku utrzymania w należytym porządku posesji, proszę o informację na piśmie jakie dalsze kroki poczyni pan Prezydent w celu wyegzekwowania obowiązków od właścicieli bądź zarządzających. Przypominam panu Prezydentowi, że chodzi tu o bezpieczeństwo mieszkańców i tłumaczenie, że posesja jest własnością prywatna nie zabezpieczy mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Liczę, że pan Prezydent poczyni odpowiednie kroki w trosce o mieszkańców.

Odpowiedź na interpelacje znajduję się w protokole nr XI z dnia 29.06.2011 r

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.