29.06.2011r.

Na sesji w dniu 29.06.2011 r. poprosiłam o kontynuowanie zagospodarowania palcu przy ul. Snopkiewiczówny. Prosiłam o umieszczenie w budżecie budowy nawierzchni i chodników w ul. Rączki. Zwróciłam uwagę na ograniczoną nośność mostu w ul Okólnej, którą podczas budowy ronda na Żabkach, będą jeździć tiry do CMC Zawiercie. Miałam wątpliwości co do  odpowiedź na moją interpelacje dotyczącą dzieci, które nie znalazły miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Ponowiłam więc swoja prośbę o rzetelną informacje na ten temat. Zwróciłam również uwagę na brak informacji dla mieszkańców w sprawie zmiany koncesji firmy prowadzącej na terenie naszej gminy odwiertów w celu zbadania znajdujących się tu rud cynku i ołowiu. Przypomniałam po raz kolejny prezydentowi o jego obietnicy przedwyborczej dla mieszkańców dzielnicy Bzów, w sprawie budowy chodnika w ul. Harcerskiej. Odpowiedzi prezydenta na moje pytania, cytat z protokołu: „Pan Ryszard mach Prezydent Miasta– (…)Przeszedł do kolejnej interpelacji radnej a dot. Ujęcia w budżecie wykonania nawierzchni w ul. Rączki. Tak jak poprzednio powiedział zadania inwestycyjne będą w informacji do ujęcia na następny rok budżetowy i radni zdecydują, które zadania będą realizowane w przyszłym roku. (…)Odnośnie chodnika przy ul. Harcerskiej wystąpi z pismem do Starosty i przypomnimy aby w budżecie powiatowym zadania to się znalazło. Odnośnie ilości dzieci w przedszkolach, powiedział, że my tyle dzieci nie mamy wg wyliczeń radnej, że jest to liczba 170. Jeszcze raz powiedział, że nie ma dzieci pięcio i sześcioletnich, które nie są w szkołach w „zerówkach” czy w przedszkolach. Wszystkie dzieci są objęte obowiązkiem przedszkolnym. Radna Ewa Mićka– mówiła o trzech- i cztero-latkach. Pan Ryszard Mach Prezydent Miasta- dodał, że wszystkie dzieci mają zapewniony dostęp do przedszkoli (…)”.

Odpowiedź-ilosc miejsc w przedszkolach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.