Dzienne archiwum: 1 marca 2015

Komisja Rewizyjna -raport z analizy dokumentów sprzedaży działki 200/59 obręb Kromołów

Do Prezydenta Zawiercie Witolda Grima i Rady Miejskie w Zawierciu. Raport z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu. Luty 2015 r.  dotyczy: działki nr 200/59 km. 2 obręb Kromołów. W związku z materiałami przekazanymi na Komisję Rewizyjną, oraz materiałami … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna-uzupełnienie dokumentów-luty 2015 r.

1. Dotyczy: pisma nr GN.0003.4.1.2015 z dnia 06.02.2015. Zgodnie z § 11 pkt. 2 Komisja wnosi o spełnienie tego pkt. Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu w stosunku do informacji dotyczącej: Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja rewizyjna -podjęte wnioski-luty 2015 r.

1.  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia odpadów znajdujących się w Zawierciu – Bzowie wnosi o powołanie specjalnego zespołu, bądź komisji doraźnej / formę Komisja … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Komisja Rewizyjna porządek obrad- luty 2015 r.

1.Pełna informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu za lata 2011-2014. Informacja, najlepiej w formie tabeli powinna zawierać: -w stosunku do kogo Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu, -nr działki, … Czytaj dalej

Opublikowano Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska Skomentuj

Czy dowiemy się co znajduje się w Bzowie? –część 5

Jak już wcześniej pisałam Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przekazała sprawę przeciwko Ryszardowi Machowi o nie wykonywanie decyzji usunięcia odpadów z terenu Bzowa, prokuraturze w Myszkowie. Prokuratura w Myszkowie odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko Ryszardowi Machowi, uzasadnienie do odmowy wszczęcia postępowania jest … Czytaj dalej

Opublikowano Moim zdaniem Skomentuj