Komisja Rewizyjna porządek obrad- luty 2015 r.

1.Pełna informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu za lata 2011-2014. Informacja, najlepiej w formie tabeli powinna zawierać:

-w stosunku do kogo Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu,

-nr działki,

-ul. przy której znajduje się nieruchomość.

  1. Operat szacunkowy dotyczący działki 200/59 km 2 obręb Kromołów, oraz informacji, czy była ona przedmiotem umowy dzierżawy jeżeli tak to dostarczenie umowy dzierżawy. Wszystkich wniosków i uwag zgłaszanych zarówno do Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak i do Studium Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących w/w/ działki. Informacji jakie zmiany zaszły w Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w działki.
  1. Zestawienie wszystkich reklam/tablic reklamowych znajdujących się w pasach dróg gminnych oraz na terenach należących do gminy, wraz ze wskazaniem właściciela poszczególnej tablicy/reklamy. Informację czy w latach 2011-2014 były wykonywane kontrole, które ujawniły nielegalnie znajdujące się na terenach należących do gminy  reklamy/tablice reklamowe i wyniki tych kontroli.
  1. Informację na temat postępowań przetargowych na realizacje zadań inwestycyjnych za rok 2014. Wykaz w formie tabeli wszystkich postępowań przetargowych również tych ogłoszonych i nie zakończonych w roku 2014 r. Nazwa zadania, forma postępowania, podmioty biorące udział w postępowaniu ze wskazaniem podmiotu, który postępowanie wygrał, kwota przeznaczona na realizacje zadania, koszt realizacji zadania po przetargu, przewidywany termin zakończenia zadania.
  2. Dokumentów dotyczących decyzji administracyjnej w sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów znajdujących się w Zawierciu-Bzowie w szczególności

-upomnień,

-tytułów wykonawczych itp.

Informacji czy decyzja jest realizowana, a jeżeli tak to na jakim etapie jest jej realizacja.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.