Komisja Rewizyjna-uzupełnienie dokumentów-luty 2015 r.

1. Dotyczy: pisma nr GN.0003.4.1.2015 z dnia 06.02.2015. Zgodnie z § 11 pkt. 2 Komisja wnosi o spełnienie tego pkt. Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu w stosunku do informacji dotyczącej: Wykaz nieruchomości, co do których Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu za lata 2011-2014, a konkretnie informacji: -w stosunku do kogo Prezydent nie skorzystał z prawa pierwokupu.

2. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 lutego 2015 r. omawiając sprawy dotyczące postępowań przetargowych radna Ewa Mićka zwróciła się o dostarczenie następujących informacji :W związku z zadaniami przedstawionymi w wykazie:

 – str. 18 zadanie nr 6 – czy do zadania wykonano roboty dodatkowe,

– str. 47 zadanie nr18 – SIWZ do zadania,

– str. 55 zadanie nr 31 – kosztorys inwestorski do zadania 1,

– str. 56 zadanie nr 32 – kto wnioskował o sporządzenia projektu, jaki wydział  oraz SIWZ do zadania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.