Komisja rewizyjna porządek obrad-maj 2015 r.

  1. Kontrola działalności RPWiK Sp. z o.o w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Zawiercie, zestawienie w formie tabeli za rok 2008 do łącznie z rokiem 2014 (dane przed podziałem przedsiębiorstwa mają dotyczyć tylko Gminy Zawiercie) w rozbiciu na poszczególne lata powinno zawierać:- produkcję wody (ilość w m3), straty wody (ilość w m3), sprzedaż wody ( ilość w m3)-te wartości podać również w ujęciu wartościowym (kosztów i przychodów), oraz informacją w % ile wynoszą straty w stosunku do produkcji,  – sprzedaż usługi oczyszczania ścieków (ilość w m3)-tą wartość  podąć również w ujęciu  wartościowym ( kosztów i przychodów)-zestawienie kwot poniesionych na zakupy inwestycyjne (sprzęt, urządzenia itp.),-zestawienie kwot poniesionych na inwestycje ( budowa sieci, remonty itp.),-zysk w kolejnych latach- ogólna kwota,  -koszty obsługi Zarządu i  Rady Nadzorczej (ogólna kwota w poszczególnych latach  powinna zawierać wynagrodzenie, koszty ubezpieczeń, itd.)
  1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta Zawiercie w zakresie zatrudnienia osób pełniących funkcje pełnomocników i doradców Prezydenta miasta Zawiercie: w latach 2011- 2014.- kserokopii umów o pracę,- kserokopii kwestionariuszy osobowych,- kserokopii decyzji o nagrodach i innych świadczeniach na rzecz tych pracowników,-kserokopii umów dotyczących używania samochodów służbowych i telefonów służbowych,- kserokopii umów cywilnoprawnych i dowodów wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.
  1. Kontrola umów zawieranych przez Urząd Miejski w Zawierciu z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi prawne za lata 2011-2014. Informacja w formie tabeli powinna zawierać:-nazwę podmiotu,-koszt zadania wynikający z umowy,-kwotę wynikającą z faktury po rozliczeniu zadania,-cel zawarcia umowy,-czas na jaki umowa została zawarta.
  1. Analiza finansowania przez gminę zadań powiatowych za lata 2010-2014. Informacja w formie tabeli powinna zawierać;- nazwę zadania,- na jakiej podstawie Gmina Zawiercie realizowała zadanie ( np. porozumienia)- całościowy koszt zadania, po przetargu,- wkład finansowy Gminy Zawiercie w realizacje zadania (informacja kwotowa i %)
  1. Zapoznanie się z informacją odczytaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Edmunda Kłóska na sesji w dniu 01.10.2014 r. –fragment relacji video.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.