Wniosek Komisji Rewizyjnej do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Tak jak informowałam w ostatnim wpisie dotyczącym sprawy wygaszenia mandatu Ryszardowi Machowi, nie zostawiłam tej sprawy

http://ewamicka.pl/?p=2605

i zajęłam się nią na Komisji Rewizyjnej. Poprosiłam Prezydenta o dostarczenie kopii dokumentu, który ówczesny  Przewodniczący Rady Miejskiej Edmund Kłósek  zredagował na sesji Rady Miejskiej w dniu 01.10.2014 r., a którego nie udało mi się uzyskać. Niestety okazało się, że dokument zaginął i nie ma go w urzędzie.

Odpowiedź Prezydenta-raport CBA

Może to stanowić przestępstwo urzędnicze z art. 231 kpk. Na kopiach dokumentów, które Komisja Rewizyjna uzyskała od CBA w Katowicach, oraz od Wojewody Śląskiego widać, że odbiór dokumentów potwierdzał  Przewodniczący Rady Miejskiej Edmund Kłósek 01.09.2014 r. Dokument powinien być załącznikiem do protokołu z sesji na którym został przedstawiony, za co również odpowiadał Pan Edmund Kłósek.

Kopia raportu z CBA

Komisja rewizyjna zdecydowała większością głosów o złożeniu wniosku do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu w celu wyjaśnienia czy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawierciu przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków poprzez zaniechanie nadania biegu wnioskowi CBA w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Ryszarda Macha, oraz czy miało miejsce przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, które doprowadziło doprowadziły do zaginięcia wniosku CBA. Niezależnie od ustaleń Prokuratury uważam, że należy tą sprawę wyjaśnić. Gdyby Ryszardowi Machowi został wygaszony mandat nie przysługiwałby mu odprawa, którą dostał w  wysokości prawie 100 tys. zł.

 Wniosek do prokuratury

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.