Komisja Rewizyjna porządek obrad -marzec 2015

  1. MOK : Wykaz wszystkich organizowanych i współorganizowanych przez MOK w latach 2013 i 2014 imprez. Informacja najlepiej w formie tabeli powinna zawierać:-nazwę imprezy/zadania,-czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy/zadania,-koszt imprezy/zadania,-informację czy w całości koszty imprezy/zadania pokrywane były ze środków MOK, jeżeli nie to w jakiej kwocie/procencie kwoty partycypował MOK,-wskazanie sponsorów poszczególnej imprezy/zadania.

  1. Kontrola Pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w roku 2014 r. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez CBA. Dostarczenie Komisji Rewizyjnej Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez CBA w Związku Piłki Ręcznej, który dotyczył nieprzestrzegania przez Prezydenta Miasta Zawiercie Ryszarda Macha przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r

  1. Analiza postępowań przetargowych odbywających się na podstawie regulaminu postępowań obowiązującego w UM Zawiercie ( poniżej kwoty 6 tys. euro ) realizowanych przez Wydział Gospodarczy.

Wykaz w formie tabeli wszystkich postępowań przetargowych za rok 2014 również tych ogłoszonych i nie zakończonych w roku 2014 r. powinien zawierać:-nazwę zadania,-formę postępowania,-podmioty biorące udział w postępowaniu ze wskazaniem podmiotu, który postępowanie wygrał, -kwotę przeznaczoną na realizacje zadania (jeżeli taka została ustalona),-koszt realizacji zadania po przetargu.

 

  1. Kontrola dotycząca przyznawania mieszkań komunalnych w roku 2013-2014.

-wykaz osób, które zgłosiły chęć zamiany mieszkania komunalnego na komunalne w Zawierciu Kromołowie,-wykaz osób, którym zamieniono mieszkanie komunalne na komunalne w Zawierciu-Kromołowie,-wykaz osób znajdujących się na liście mieszkaniowej, którym zostało przyznane mieszkanie komunalne w Zawierciu-Kromołowie,-informację kiedy (rok umieszczenia na liście mieszkaniowej) osoba, która znajdowała się na liście mieszkaniowej, a której zostało przyznane mieszkanie komunalne, w Zawierciu- Kromołowie została umieszczona na liście oczekujących na mieszkanie.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.