Wniosek Komisji Rewizyjnej do Prezydenta w sprawie ZGM- czerwiec 2015 r.

Komisja wnosi do Prezydenta o wyjaśnienie na jakiej podstawie ZGM zarządza wspólnotami. Komisja wnosi o opinie prawną w sprawie. Jednocześnie zwraca uwagę, że działalność samorządowych zakładów budżetowych została szczegółowo określona w art. 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). W tej formie mogą być wykonywane zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w określonym tam zakresie, jednak warunkiem koniecznym, aby dana usługa mogła być realizowana przez samorządowy zakład budżetowy jest zaliczenie jej do sfery użyteczności publicznej (wynika to z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej). W ocenie Komisji Rewizyjnej „art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym jak i art. 7 i 10 ustawy o gospodarce komunalnej, nie pozwala na wykonywanie takiej działalności Zakładowi Gospodarki Komunalnej albowiem wynika z nich, że gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej po warunkiem, że będzie się to odbywało wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie, zaś formą organizacyjną podmiotu realizującego działalność, nie będzie forma zakładu budżetowego” co wynika z wyroku  WSA nr IV SA/Gl 176/13. biorąc powyższe pod uwagę Komisja wnosi do Prezydenta miasta Zawiercie o zdiagnozowanie i rozwiązanie tej kwestii. Komisja prosi o podjęcie działań w tej sprawie i poinformowanie o nich Komisji do końca sierpnia 2015 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.