Komisja rewizyjna porządek obrad- czerwiec 2015 r.

  1. a) Wykaz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w latach 2011-2014, ze stanem na dzień 31 grudnia danego roku wykaz najlepiej w formie tabeli powinien zawierać:-nazwę wspólnoty,-powierzchnie wspólnoty, oraz liczbę mieszkań,-kwotę zysku/dochodu osiągniętego przez ZGM z zarządzania z każdej wspólnoty.

Oprócz tego podstawę prawną na podstawie, której ZGM zarządza wspólnotami mieszkaniowymi osiągając z tego tytułu zyski.

b) jeżeli w ZGM przeprowadzane były kontrole wewnętrzne bądź zewnętrzne proszę o kopię zaleceń pokontrolnych wynikających z tych kontroli. Zakres od roku 2012-2014

c) Wykaz etatów ZGM, informacja w formie tabeli powinna zawierać:-nazwę jednostki i/ oraz poszczególnej administracji,-ilość etatów w poszczególnej jednostce i/ oraz administracji,Informacje czy faktyczna liczba etatów zgadza się z ta zakładaną i zatwierdzana w schemacie organizacyjnym.

d) Proszę o przedstawienie ( w kwotach) poziomu zadłużenia za lata 2011-2014. Wykaz w formie tabeli powinien zawierać:-stan zadłużenia na dzień 31 grudnia z rozbiciem na poszczególne lata,-ilość wystawionych w danym roku upomnień, wezwań do zapłaty, spraw skierowanych o zapłatę, spraw skierowanych o eksmisję, przeprowadzonych zamian mieszkań za spłatę zadłużenia, ilość osób odrabiających zadłużenie itp.,-ile osób w poszczególnych latach zajmowało się windykacją ( co powinno wynikać z zakresów obowiązków).Informacje jakie działania przeprowadza zakład, aby zatrzymać lub zminimalizować zadłużenie.

e) Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia znajdujących się w zasobach ZGM. Informacja w formie tabeli powinna zawierać:- lokalizacje lokalu,- powierzchnie lokalu,- od jakiego czasu lokal pozostaje niezagospodarowany,- koszt wynajęcia lokalu wynikający z ostatniego postępowania przetargowego (cena wywoławcza 1 m2 brutto).

Informacje jakie ZGM poczynił kroki w celu zminimalizowania ilości tych lokali.

 2. a) Wykaz działek sprzedanych lub wydzierżawionych po 30.03.2011 r., których przeznaczenie w obowiązującym wówczas planie zagospodarowania przestrzennego było inne niż budowlane i przemysłowe. Wykaz formie tabeli powinien zawierać:-nr działki-symbol przeznaczenia w obowiązującym wówczas planie zagospodarowania przestrzennego,-symbol przeznaczenia w nowym studium zagospodarowania przestrzennego,-nazwisko, kupca, dzierżawcy,-zasady wyłonienia kupca/dzierżawcy.

b) Koszty poniesione przez Gminę Zawiercie w związku ze zmianą Studium Zagospodarowania Przestrzennego, oraz Planów zagospodarowania przestrzennego od momentu podjęcia uchwały nr VIII/54/11 z dnia 30.03.2011 r.- do teraz. Wykaz w formie tabeli powinien zawierać:-nazwę zadania,-koszty poniesione na jego realizację, jeżeli zadanie nie jest zakończone zaznaczenie, że realizacja trwa.

Tabela powinna również zawierać w odnośnikach wyjaśnienie /rozwiniecie, znaczenia symbolu przeznaczenia poszczególnych terenów.

c) Wykaz wszystkich działek będących własnością Gminy Zawiercie, znajdujących się na terenie miasta Zawiercie, których przeznaczenie na dzień sporządzania informacji jest budowlane, lub przemysłowe. Informacja w formie tabeli powinna zawierać:- numer działki,-umiejscowienie działki w terenie ( ulica przy której się znajduje),-symbol przeznaczenia działki.

3. a) Informację na temat zespołu osób powołanych prze Panią Grażynę Rajczyk- Dyrektora nowo powołanej jednostki budżetowej, w skład której wszedł Park Technologiczny. Informacja powinna zawierać:-imię nazwisko osoby,-stanowisko jakie będzie zajmować,-zakres obowiązków przypisany do każdego stanowiska.

4. a) Informacja na temat wysokości nagród i innych dodatkowych świadczeń pieniężnych jakie otrzymali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2011- 2014. Informacja najlepiej w formie tabeli powinna zawierać:-imię i nazwisko osoby,-informacje z jakiego tytułu dane świadczenie zostało przyznane.

b) Struktura zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach. Informacja powinna dotyczyć nauczycieli oraz wszystkich zatrudnionych w danej placówce, niezależnie od rodzaju umowy. Stan na 31 grudnia 2013, oraz na 31 września 2014.Wykaz w formie tabeli powinien zawierać:-imię i nazwisko zatrudnionego,-stanowisko na jakim jest zatrudniony,-w jakim wymiarze godzin,-na podstawie jakiej umowy.

4. Zestawienie wynikające z listy mieszkaniowej, które powinno zawierać:-nazwisko osoby oczekującej,-datę wciągnięcia osoby na listę mieszkaniową,-informację, czy i kiedy była weryfikowana sytuacja mieszkaniowa osoby znajdującej się na liście.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.