Komisja Rewizyjna porządek obrad- kwiecień 2015

  1. Kontrola działalności ZGK w zakresie przekazanego zakładowi do realizacji zadania zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Zawiercie:- umowa za 2014 na świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Zawiercie, wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi  w umowie (np. umowy ze schroniskiem itp.),-faktury  wynikające z umowy (jeżeli z faktur nie wynika ile psów zostało wyłapanych a ile adoptowanych również informacje w tym zakresie)-umowy adopcyjne-jeśli były zawierane,-umowa na 2015 r. na świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Zawiercie, wraz ze wszystkimi załącznikami zawartymi w umowie.
  1. Kontrola realizacji przez Gminę Zawiercie Gospodarki Odpadami.- koszty realizacji gospodarki odpadami w tym:- wielkość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty śmieciowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące,- wydatków związanych z realizacją ustawy śmieciowej w tym samym okresie z rozbiciem na poszczególne miesiące,-faktur lub rachunków, wystawionych w związku  z realizacją zamówień publicznych związanych realizacją gospodarki odpadami w tym samym okresie.
  1. Wykaz nieruchomości za lata 2013 i 2014 w stosunku do których decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna, albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, a nie została wydana dla tych nieruchomości decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Informacja w formie tabeli z rozbiciem na poszczególne lata powinna zawierać:- imię i nazwisko właściciela działki,- nr działki,- uzasadnienie dlaczego decyzji nie wydano,-wskazanie konkretnego celu podziału danej nieruchomości, jeżeli decyzji o opłacie adiacenckiej nie wydano na podstawie art. 95 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami- kopię uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu na podstawie, której ustalana jest opłata  adiacencka,-zarządzenie o powołaniu komisji do spraw naliczania opłaty adiacenckiej.
  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,– wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub umorzeń wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, za lata 2013-2014 r.,  oraz I kwartał 2015 r.
  1. Kopii ogłoszeń o konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie rozwoju sportu w latach 2012, 2013, 2014 r. oraz uchwał Rady Miejskiej na podstawie których konkursy były ogłaszane i realizowane.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.