29.08.2012

Na sesji w dniu 29.08.2012 r. prezydent zrezygnował z projektu likwidacji Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Zawierciu. Uważam, że wycofanie uchwały z porządku obrad było dobra decyzją. Na sesji zapytałam kto czerpie zyski z reklam jakie znajdują się na przystankach autobusowych, cytat z protokołu:

„Pan Wojciech Mikuła Zastępca Prezydenta Miasta – jeżeli chodzi o wiaty przystankowe to odpowiedzi udzielał na poprzedniej sesji na takie pytanie Pana radnego Mazura. Odpowiadał, że mamy nowe przedsiębiorstwo, które w zamian za możliwość umieszczenia reklam utrzymuje przystanki nieodpłatnie czyli, gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. W razie np. wybicia szyb, ma wymieniać tj. ma utrzymywać przystanki w formie właściwej. Z tego tytułu również Zakład Komunikacji Miejskiej nie ma dochodów, gmina nie ponosi kosztów a przedsiębiorca ma nam utrzymać te przystanki. Na prace porządkowe, zamiatanie przystanków jest zawarta umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. w Zawierciu.

Radna Ewa Mićka  –  czyli mam rozumieć, że prywatny przedsiębiorca utrzymuje przystanki, czy na tą usługę był przeprowadzony przetarg ?

Pan Wojciech Mikuła Zastępca Prezydenta –  to była propozycja przedsiębiorcy.

Radna Ewa Mićka  – czyli  mam rozumieć, że jeżeli ktoś z ulicy zgłosi się do Pana Prezydenta to Pan Prezydent zazwyczaj przyjmuje taką propozycję ?

Pan Wojciech Mikuła Zastępca Prezydenta –  z uwagi, na to, iż nie są uruchomione żadne środki  i taka forma jest dopuszczalna.

Radna Ewa Mićka   – zgadza się, że nie są uruchamiane żadne środki jednak w ten sposób pozbawiono gminę, lub ZKM dochodu z reklam, rozumiem, że cały dochód z reklam znajdujących się na tych przystankach jest przekazywany na konto tego kto utrzymuje te przystanki, więc gmina pozbawiła się dochodu. Radna zwróciła się do Prezydenta z pytaniem czy jest taka możliwość, żeby miała wgląd do tej umowy ?”

Mogliśmy również przekonać się ile pieniędzy zamierza przeznaczyć prezydent na projekt schroniska dla zwierząt -95 tysięcy, jednak nie dowiedzieliśmy się w jakiej formie schronisko powstanie i jak będzie finansowane jego utrzymanie. Na te pytania prezydent odpowiadał bardzo nieprecyzyjnie.

Rada przyjęła również uchwałę dotycząca metody naliczania opłat za wywóz śmieci, cytat z protokołu:

Radna Ewa Mićka – rozumiem, że ustawa narzuca na nas wybór metody, która jest w ustawie ściśle określona i na to nie mamy wpływu,  musimy jakąś metodę naliczania wybrać. Myślę, że ja i mój poprzednik chcemy zwrócić uwagę na pewne trudności jakie przy wyborze tej metody mogą się pojawić. Pan Prezydent nie odpowiedział na pytanie czy jest jakiś pomysł jak  np. naliczyć opłatę za domki letniskowe ? Poza tym w uchwale jest zapisane, że od mieszkańca – z moich informacji wynika, że obowiązek meldunkowy ma zniknąć. Na jakiej podstawie ustalimy liczbę mieszkańców konkretnej posesji. Czy mieszkaniec będzie tylko oświadczał ile osób mieszka w jego domu.  Chodzi nam  o  kwestie ściśle techniczne. Czy w związku z wyborem tej metody są one przemyślane?”

Prezydent wniósł pod obrady uchwalę o sprzedaży bardzo dużej działki inwestycyjnej w pobliżu której Gmina będzie budować drogę, cytat z protokołu”

Radna Ewa Mićka – rozumiem  dlaczego tutaj nie ma Pani Naczelnik Spyry.

Podejrzewam, że nie umiałaby odpowiedzieć na żadne pytanie. Na Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska analizując mapę na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość, zaznaczona na niej na żółto. Jak widać jest to bardzo duża działka, która znajduje się w tzw. Strefie Ekonomicznej. Rozumiem, że  chcemy pozyskać inwestora i sprzedać działkę. Na Komisji zwróciłam uwagę Pani Spyrze i członkom Komisji, że działka jest sprzedawana jako działka nieuzbrojona, czyli na terenie działki nie znajduje się uzbrojenie. Więc wartość takiej działki z automatu jest mniejsza. Od Pani Spyry dowiedziałam się, że przez tą działkę, nie obok działki tylko przez tą działkę tak pokazywała nam Pani Spyra na Komisji będzie przechodziła nowobudowana droga do Strefy. W związku, z tym  jaki sens ma sprzedawanie tej działki teraz, kiedy wybudujemy tam drogę to wartość tej działki wzrośnie  i będzie łatwiejsze jej uzbrojenie. Zupełnym absurdem jest dla mnie fakt że jak pokazała nam na Komisji Pani Spyra demonstruję „ Pani Spyra dwoma palcami pokazała, że droga będzie przechodziła tak tj. przez róg tej działki”. Radna zrozumiała, że droga zahaczy o działkę.

Pan Ryszard Mach Prezydent Miasta – zahaczy o winkiel.

Radna Ewa Mićka – kontynuowała dalej swą wypowiedź, jeśli zahaczy nawet o winkiel czyli gdzie będzie przebiegać, bo nie uzyskałam precyzyjnej informacji na Komisji, gdzie ta droga będzie się znajdowała, nie zostało nam to pokazane precyzyjnie więc mam wątpliwości. Czyli mam rozumieć, że ktoś kto kupi działkę będzie również właścicielem budowanej przez miasto drogi do strefy? Wg radnej tu jest jakaś paranoja. Prosiła o udzielenie konkretnych informacji w tej kwestii.”

Pan Wojciech Mikuła Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że przez tą działkę nie będzie przebiegał nawet cm² drogi, po prostu ten narożnik tej działki będzie dotykał do pasa drogowego. Z tego pasa drogowego drogi do Strefy nie będzie wjazdu, z drugiej strony jest planowany wjazd drogami mniejszej kategorii. W tej drodze,  którą budujemy, nie budujemy uzbrojenia żadnego to jest droga tranzytowa, która kiedyś będzie obwodnicą Zawiercia, natomiast uzbrojenie będziemy doprowadzać, macie Państwo uchwałę wcześniej podjętą na temat przystąpienia do konkursu na uzbrojenie ale nie wiadomo kiedy my to wykonamy. Natomiast inwestor jest w tej chwili chętny i zależy nam na tym, aby go nie stracić. Tutaj koszt, który uzyskamy, kwotę ze sprzedaży jest mniej ważny niż wprowadzenie inwestora do Strefy, niech inwestor buduje, niech się rozwija  i tworzy miejsca pracy. Tak uważamy.

Radna Ewa Mićka  – również tak uważam, ale czy Pan Prezydent uważa, że sprzedaż działki za 30 zł/m2, to dobry dla miasta interes, podczas kiedy gmina buduje dopiero drogę , która będzie przebiegać obok tej działki i jeżeli nawet nie będzie na nią zjazdu to i tak atrakcyjność a co za tym idzie wartość takiej działki wzrośnie. Należy więc poczekać ze sprzedażą tej działki. Jeżeli chce mnie osobiście Pan Prezydent przekonać do tego, żebym głosowała za sprzedażą tej działki teraz,  to proszę powiedzieć, kto jest tym inwestorem i na ile są to rozmowy zaawansowane. Żebym głosując mogła podjąć właściwą decyzję, bo Pan Prezydent powiedział przed chwilą, że taki inwestor jest. Żebym głosując  miała pewność, że ktoś po prostu nie inwestuje sobie teraz pieniędzy w grunt a potem go sprzeda z zyskiem. W związku, z tym zwróciła się z prośbą do Pana radcy prawnego, o opinię prawną na temat ochrony danych osobowych, inwestora, bądź podania nazwy firmy, w przypadku, kiedy ktoś pisemnie zwraca się o zakup terenów należących do gminy, ponieważ na Komisji nie tylko ona ale również inni członkowie usłyszeliśmy od Pani Naczelnik Spyry, że nie może nam podać nazwy inwestora, nazwiska osoby. W związku z  tym prosiła Pana Radcę aby na piśmie otrzymała podstawę prawną w kwestii takiej. Nie chciała aby w tym momencie jej odpowiedzieć tylko prosiła o odpowiedź na piśmie.”

Niestety nie dowiedzieliśmy się kto będzie inwestorem pan prezydent nam tego nie zdradził.

Kolejnym kontrowersyjnym pomysłem, z którego prezydent się wycofał był sprzedaż dużej działki przy ul Dojazd, która sąsiaduje bezpośrednio przedszkolem i skatparkiem. Gdyby doszło do sprzedaży niosłoby to dla gminy skutki finansowe (odszkodowawcze). Zwróciłam się również do pana przewodniczącego, cytat z protokołu:

Radna Ewa Mićka„…Zwracam się również do Przewodniczącego w kwestii organizacyjnej, aby na przyszłość  do projektów uchwał w sprawie zbycia czy nabycia nieruchomości wyświetlana była również mapka geodezyjna, taką jaką otrzymują członkowie Komisji przy rozpatrywaniu wniosków. Mapka ta pozwoli pozostałym radnym i wszystkim zgromadzonym zobaczyć jak działka wygląda i gdzie się znajduje.”

Protokoł Nr XXVI z 29.08.2012

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.