177. Interpelacja dotycząca informacji na temat kosztów gospodarki śmieciowej c.d.

W związku z tym, iż staram się o obniżenie opłat za wywóz śmieci, kilkakrotnie próbowałam się dowiedzieć jak wyglądają koszty ponoszone przez Gminę Zawiercie w związku z gospodarką śmieciową. Na moje pytania nigdy nie dostałam odpowiedzi. W dniu 10.03.2014 r. złożyłam w Urzędzie Miejskim w Zawierciu pismo w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym wniosłam o  wskazanie wielkości dochodów uzyskanych z tytułu opłaty śmieciowej za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz wydatków związanych z realizacją ustawy śmieciowej w tym samym okresie, z rozbiciem na poszczególne miesiące. Wskazane informacje można uzyskać w prosty sposób na podstawie danych księgowych. Wziąwszy pod uwagę, że księgowość jest prowadzona w Urzędzie w systemie elektronicznym uzyskanie takich informacji to od trzech do ośmiu kliknięć myszką (lewym klawiszem) i polega na sprawdzenia danych z kont służących do księgowania dochodów i wydatków związanych z opłatą śmieciową. Zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy śmieciowej z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Informacje te są niezbędne do przygotowania uchwały o obniżenie opłaty za wywóz śmieci, ponieważ żeby ustalić ewentualną skale obniżki trzeba znać dochody i wydatki. Czy dostane od Pana Prezydenta taką informację?  Na ręce Pana Przewodniczącego chciałabym przekazać uchwałę Rady Miasta Tychy, oraz uchwałę Rady Miejskiej w Łazach w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+”, która jest pierwszym etapem do wprowadzenia określonych inna uchwałą ulg za opłatę śmieciową. Proszę się zapoznać z tymi rozwiązaniami i któreś z nich wprowadzić w życie.

Brak odpowiedzi na interpelację.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.