Kto dzięki Prezydentowi Machowi zarobi na zmianie studium zagospodarowania przestrzennego?

Wiele razy prosiłam Prezydenta Ryszarda Macha, żeby wstrzymać sprzedaż działek z przeznaczeniem innym niż budowlane i przemysłowe, do czasu zmiany planu. Prezydent nie posłuchał i teraz ma problem. Sprawa dotyczy działki  200/59 km.2 obręb Kromołów. Wydarzenia przedstawiam chronologicznie:

1. 2010 rok– Grzegorz Lewandowski dzierżawca działki składa wniosek o zmianę przeznaczenia dwóch działek, między innymi wspomnianej wyżej, które chce  przekształcić tak, żeby mogła powstać tam biogazownia- wniosek odrzucono ponieważ działka znajduje się w otulinie parku krajobrazowego.

2. 30.03.2011 r. Rada Miasta podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

http://www.zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3667&bar_id=1798

3. 13.12.2012 roku gmina Zawiercie w przetargu nieograniczonym sprzedaje działkę nr 200/59, kupuje ja dotychczasowy dzierżawca Grzegorz Lewandowski za 25 tysięcy zł. W momencie sprzedaży działki Prezydent Ryszard Mach wie, że przekształcenie  działki z rolnej na AGU będzie skutkować ogromnym wzrostem jej wartości, bo nawet 10-krotnym.

http://www.zawiercie.bip.net.pl/?a=5995

4. 2013 rok właściciel działki Grzegorz Lewandowski wnosi uwagę do  projektu studium o przekształcenie działki 200/59 z terenów rolnych na AGU (tereny przemysłowe) czyli tereny, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, mimo że działka znajduje się w otulinie parku.

5. 26.02.2014 rok Rada Miasta przystępuje do zmiany planu zagospodarowania dla terenu na którym znajduje się działka, wyłączając jednak działkę 200/59  ze zmiany. Dlaczego, czego boi się Prezydent Ryszard Mach? Być może tego, że dzięki moim interpelacjom i dociekliwości prawda wyszła na jaw. Dopóki nie zaistnieje fakt wzrostu wartości nieruchomości, czyli zmiana planu, nic się przecież nie dzieje. Problem, jednak nie zniknie, to bomba z opóźnionym zapłonem. Plan uchwala się na podstawie studium i nie może on być z nim sprzeczny, a w obowiązującym studium, zmienionym przez Ryszarda Macha, działka ma przeznaczenie AGU. Zmiana to tylko kwestia odpowiedniego dla Macha czasu. Ile takich działek, których wartość wzrosła po sporządzeniu studium sprzedała gmina Zawiercie?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.