27.06.2012

Na sesji w dniu 27.06.2012 r. wnioskowałam o obniżenie cen biletów do kina z ustalonej przez prezydenta 8 zł na 2 zł tak jak to było w latach poprzednich w czasie wakacyjnym. Po raz kolejny przypomniałam Prezydentowi, że w czasie kiedy był Starostą na spotkaniu przedwyborczym z mieszkańcami Bzowa obiecał wybudować chodnik w ul. Harcerskiej. Dowiedziałam się również, że w tym roku w przedszkolach nie znalazło miejsca 358 dzieci i czy nie należy otworzyć kolejnego oddziału przedszkolnego.

Dowiedzieliśmy się również, że środki przeznaczone na realizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego u źródeł Warty zostaną przesunięte czyli, cytat z protokołu:

Radna Ewa Mićka –(…)Oznacza ni mniej ni więcej tylko brak środków na ta inwestycję. Wiem, że nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na jej wykonanie, ale może warto przeznaczyć te pieniądze na zaczęcie tej inwestycji przecież nie wszystko trzeba zrobić od razu. Czy zdjęcie tych środków oznacza zaniechanie realizacji tej inwestycji dla mieszkańców Kromołowa?

Bardzo istotna dla mieszkańców uchwałą głosowana na sesji była uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, a to moje zdanie i pytania na ten temat, cytat z protokołu: „Radna Ewa Mićka – gminy, które wypuszczają obligacje robią to zazwyczaj wtedy, kiedy są zadłużone, a obligacje traktują jak formę kredytu, tylko na lepszych i bardziej elastycznych niż kredyt warunkach, rzadko się zdarza, żeby gminy w dobrej kondycji finansowej, a taką jest Zawiercie, wypuszczały obligacje na finansowanie inwestycji bieżących, a jeżeli już tak się dzieje to radni mają możliwość  zapoznać się ze szczegółowym ich wykazem. Miasto wyemituje obligację na kwotę 25.000.000 zł. , a w uzasadnieniu pisze, że na koniec 2014 r. dług miasta w tym zakresie wyniesie ponad 33.000.000 zł. – czy ta różnica to odsetki jakie gmina będzie musiała sfinansować ze swoich dochodów? Czy ta kwota jest oszacowana dokładnie czy może ulec zmianie ?(…)

Radna Ewa Mićka – zwróciła się o wskazania tych szeregu zadań majątkowych. Powtórzyła swoje poprzednie pytanie – czy kwota ponad  33 milionów złoty na koniec 2014 r. jako zadłużenie naszego miasta jest ostateczną kwotą i czy odsetki od przy wykupie obligacji naliczane będą stałe czy zmienne?”

A oto odpowiedź prezydenta na moje pytania, cytat z protokołu: „Prezydent Miasta Ryszard Mach – nie wszyscy wiedzą, nie nauczyli się przez poprzednie 4 lata kadencji i dwa lata tej kadencji, nie znają prawa, budżetu. Emisje są po to, aby miasto się rozwijało, zadłużenie na koniec roku około 12.000.000 zł. nie mamy szczegółowego wykazu zadań, ponieważ to będzie dopiero przedmiotem rozmowy z radnymi. Będziemy to robić przy ustalaniu budżetu na 2013 r., zgodnie z procedurą. Trzeba czytać ze zrozumieniem, umieć czytać budżet. Po przyjęciu przez Radę tej uchwały rozpoczniemy rozmowy  z bankami, rozpoczniemy procedury. Teraz kończą się już pieniądze z Unii, ale chcemy jeszcze wystąpić o środki finansowe, aby ściągnąć ich jak najwięcej.   W latach 2013 – 2015 nie będzie środków z Unii Europejskiej i w związku z tym nie możemy stać w miejscu, nic nie robić w mieście, dlatego chcemy wyemitować obligacje, aby mieć środki na inwestycje, aby następował rozwój miasta. Emisja obligacji różni się tym, że kredyt zaciąga się pod konkretne zadanie inwestycyjne, a obligacje nie. Mamy inną wizję miasta, którą wspiera nasz koalicjant, my się spotykamy z przychylną reakcja mieszkańców. Na koniec roku przekaże informacje jak wspieramy, pomagamy ile miejsc pracy, co z Hutą Szkła, Odlewnią Żeliwa, Galerią. Proszę nie straszyć mieszkańców.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.