26.09.2012

Na sesji w dniu 26.09.2012 r. przyjmowaliśmy informację z przebiegu wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz z informacją o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. zwróciłam uwagę na złą sytuacje finansową Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz na, cytat z protokołu:

Radna Ewa Micka: (…) str. 17 radna pamięta jak Pan Prezydent zapewniał, przy podejmowaniu uchwały w sprawie lokowania środków gminnych, że lokata Over Night da nam większe zyski niż inne, a teraz okazuje się, że wykonanie tego zadania w sprawozdaniu za pierwsze półrocze wynosi jedynie 31,4 % . Tyle tylko udało nam się uzyskać ze  środków znajdujących się na rachunkach podstawowych Gminy lokowanych na lokacie Over Night, dlaczego tak mało? Czyżby scenariusz zakładany przy projektowaniu budżetu okazał się zbyt optymistyczny a lokaty typu Over Night nie aż tak korzystne?(…)”

Poprosiłam również o wyjaśnienie kwestii porozumienia z gmina Ogrodzieniec na świadczenie przez ZKM na rzecz tej gminy transportu zbiorowego, cytat z protokołu:

„Radna Ewa Mićka – w kwestii formalnej, usłyszała przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze  br. Pan Dyrektor ZKM powiedział, że kursy do Podzamcza są od 3 maja br. Porozumienie zawarto  4 maja,  a aneks do porozumienia podpisano 23 sierpnia br. czy to znaczy, że od maja do września  autobusy jeździły za darmo,  a od września Gmina Ogrodzieniec przekazuje dotację. Prosiła o sprawdzenie dat.

Pan Arkadiusz Ilski Skarbnik Miasta  –  porozumienie  zawarto 4 maja 2011 r.  a od 1 września br. ponoszą koszty. W zeszłym roku projekt był w realizacji, Urząd Marszałkowski wymagał takiego porozumienia, to że aneks od 3 maja nie związane z kosztami, aneks do porozumienia o kosztach  podpisano w sierpniu br. jeżdżą od 1 września br. i obsługują do końca br.”

Skandaliczne było zachowanie przewodniczącego Rady Miejskiej Edmunda Kłóska, który mimo wcześniejszych ustaleń z przewodniczącymi klubów i uzgodnieniu uchwały dotyczącej podziału gminy Zawiercie na okręgi  wyborcze  oraz wskazania ich granic i numerów, pod obrady przekazał zmieniony projekt uchwały, a to moja opinia w tej sprawie, cytat z protokołu:

„Radna Ewa Mićka –  do Przewodniczącego, kiedy była Komisja Samorządu i Ładu? tydzień przed sesją, więc Pan Przewodniczący miał czas na poinformowanie o zmianach i spotkanie się z przedstawicielem naszego Klubu. Dla mnie jest to sytuacja nie komfortowa. Mieliśmy omówiony wcześniej proponowany podział na dzielnice i z tego co pamiętam, mieli  jedną uwagę co do pominięcia jakiegoś numeru. I jeżeli proponowane przez Pana Przewodniczącego zmiany dotyczyłyby jedynie pominięcia czegoś w spisie to nie byłoby żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi  o proponowane zmiany polegające na wyłączeniu z jednego Okręgu jakiś ulic  i dopisanie ich do innego Okręgu to już zmienia postać rzeczy. Jeżeli się manipuluje między Okręgami, które wcześniej zostały nam przedstawione w innej formie. Nie wie dlaczego   Pan Przewodniczący tak jak poprzednio nie poprosił reprezentanta naszego Klubu na konsultacje, tych zmian kiedy ta sytuacja wniknęła, przecież była na to czas. Tak jak Pan radny Mazur powiedział, chodzi tu o zasadę  i pozostaje nam nic innego jak wstrzymać się od głosu. Macie Państwo większość i możecie te zmiany przegłosować, ale nie liczcie na to, że my weźmiemy w tym udział jeżeli nie traktuje się nas z szacunkiem. Jeżeli macie nam do zaproponowania coś co pozwoli rozwiązać tą sytuację to proszę bardzo, jeżeli nie to trudno”. Po naszej interwencji uchwał została zdjętą z porządku obrad do ponownego rozpatrzenia

 

 


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.