68. Interpelacja dotyczaca nieprawidlowosci w umowach zawieranych miedzy rodzicami a przedszkolem

Na poprzedniej sesji zgłaszałam interpelacje następującej treści:proszę po raz kolejny o wyjaśnienie jakie kroki poczynił pan prezydent w celu usunięcia z umów zawieranych miedzy rodzicami a przedszkolem, żeby zniknęły z nich niezgodne z zaleceniami Wojewody i z prawem  zapisy mówiące o karach za pozostawienie dziecka po czasie zdeklarowanym oraz zapisy które zmuszają rodziców do płacenia za pobyt dziecka w przedszkolu nawet wówczas, gdy jest ono chore. Na tą interpelację proszę o odpowiedź na piśmie.

Z odpowiedzi na interpelację z dnia 28.03.2012 r. mam rozumieć, że jeżeli chodzi o karę za
dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu aneksami została zmieniona nie  tylko kwota z 5 zł na 2 zł,  ale też nazwa „kara”  na „opłatę dodatkową”.

Dalej pan prezydent pisze, że rodzice wolą  zapłacić „opłatę dodatkową” niż  deklarować
godziny dodatkowe bo opłata dodatkowa jest tańsza niż deklarowane godziny. Taka sytuacja dotyczy jedynie rodziców, których dzieci zostają w przedszkolu ponad 5 godzin tylko sporadycznie, a takich rodziców jest niewielu. Nie rozwiązuje to absolutnie sprawy
pozostałych rodziców czyli większości. Nawet jeżeli użyjemy ładniej brzmiącej  nazwy
„opłata dodatkowa” zawsze będzie chodziło o dodatkowe koszty, którymi karamy rodziców
za spóźnienie. Takie zapisy z umów powinny zniknąć zupełnie.

Takie postawienie sprawy budzi również moje wątpliwości ze względów czysto etycznych.
Trzeba kombinować, żeby nie zapłacić czy o to chodzi??? Po co wprowadzać do umów
zapisy, które nie traktują wszystkich jednakowo Umowa powinna być jasno i przejrzyście
sformułowana i nie budzić wątpliwości, a tak dzieje się w tym przypadku. Skoro pan
prezydent tak bardzo upiera się, żeby zapis o „karze” czy „opłacie dodatkowej” u umowie był to proszę ustalić ją na poziomie stawki godzinowej, jaka rodzic płaci za zdeklarowane
powyżej 5 godziny, czyli 1 zł., wówczas będę to mogła nazwać z czystym sumieniem „opłatą
dodatkową” a nie „karą” a wszyscy rodzice niezależnie od tego czy deklarują godziny czy nie traktowani będą tak samo.

Ponieważ w otrzymanej przeze mnie odpowiedzi nie znalazła się kwestia zapisów w
umowach, które zmuszają rodziców do płacenia za zdeklarowane powyżej 5 godziny, nawet
wówczas, gdy dziecko nie chodzi do przedszkola, proszę ponownie o odpowiedź na piśmie
co pan rezydent zamierza zrobić w kwestii tych zapisów, które według mnie nie powinny się
w umowach znaleźć.

Mam również sygnały od rodziców z różnych przedszkoli, że panuje zupełna dowolność
jeżeli chodzi o opłaty dodatkowe, i opłaty kiedy dziecko w przedszkolu nie przebywa. W
związku z tym mam pytanie czy we wszystkich przedszkolach obowiązuje ten sam wzór
umowy, czy różny?

Brak odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiedź na interpelację w protokole nr XXIII z dnia 25.04.2012 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.