64. Interpelacja dotycząca konsultacji społecznych przeprowadzanych przez prezydenta miasta Zawiercie

Kolejna rzeczą na jaką chciałabym zwrócić uwagę jest przeprowadzanie konsultacji   społecznych, które dotyczą  projektów uchwał. Jak policzyłam od początku roku konsultacje przeprowadzono 15 razy. Najdłuższe trwały 7 dni najkrótsze 2 dni.  8 razy ogłaszano konsultacje w dniu rozpoczęcia konsultacji lub w dniu następnym. Szczególnie interesujące są konsultacje dotyczące nadaniu nazwy Ronda. Zarządzenie w tej sprawie zostało wydane w dniu 12 marca 2012 r., ogłoszone w dniu 13 marca 2012 r. a termin konsultacji to 12 i 13 marca czyli konsultacje zakończyły się w dniu ich ogłoszenia.

Następny przykład tzw. konsultacji, to te które zostały przeprowadzone w prawie terminu udzielenia bonifikaty na wykup mieszkania komunalnego. Zgodnie z uchwałą z 2010 r i jej zapisami, a konkretnie § 2.1. „ Przedmiotem konsultacji są projekty prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy Zawiercie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i podmiotów wymienionych w § 1.” Proszę mi w związku z tym powiedzieć a najlepiej przedstawić na piśmie, jaka organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy Zawiercie ma w swoim statucie zapisane zajmowanie się bonifikatami za wykup mieszkań, czy zajmuje się stawkami w zakresie odbierania odpadów komunalnych, czy opróżniania zbiorników bezodpływowych. Która to z organizacji zajmuje się stawkami opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, czy nadawaniu nazwy ulicy.

Proszę o protokoły ze wszystkich przeprowadzonych konsultacji jak zakłada to § 5 ust. 3 uchwały z 2010 r, który mówi,  że z przebiegu konsultacji sporządza się protokół.

Konsultacje są potrzebne a czasami wręcz niezbędne, ale to co mamy okazję  obserwować w pana wydaniu to jakaś parodia konsultacji. Po pierwsze terminy w jakich się odbywają i czas ich trwania pozwala przypuszczać, że wcale ich się nie przeprowadza. Sprawy w jakich są przeprowadzane niejednokrotnie aż proszą się o to, żeby rozszerzyć spektrum ewentualnych ich uczestników. Jedyna forma ich ogłaszania to zamieszczanie na stronie BIP urzędu miasta, oraz na tablicy ogłoszeń. Sami państwo przyznacie, że umieszczenie informacji  na tablicy ogłoszeń w dniu konsultacji świadczy o zupełnym braku szacunku dla ewentualnych uczestników konsultacji. Znając sposób działania pana prezydenta będzie się pan chwalił, tak samo jak ilością znaków w pana sprawozdaniu, tak również tym jak dużo pan przeprowadził konsultacji społecznych, które z konsultacjami tak naprawdę nie maja nic wspólnego.

Odpowiedź na interpelację- konsultacje społeczne przeprowadzane przez prezydenta miasta Zawiercie

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.