80. Interpelacja dotycząca umów zawieranych miedzy przedszkolem a rodzicami i sprzeciw przeciwko sugerowanej podyżce opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Bardzo dziękuje za szczegółową informację dotyczącą rekrutacji do przedszkoli. W roku poprzednim miejsc w przedszkolach nie znalazło 166 dzieci, a w tym roku  358. Widać więc wyraźnie, że rodziców chcących znaleźć miejsce dla swojej pociechy w przedszkolu jest coraz więcej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolu. Pisze pan panie prezydencie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba to zostanie uruchomiony oddział przedszkolny w szkole podstawowej w centrum miasta. Proszę powiedzieć, którą konkretnie szkołę ma pan na myśli. I czy liczba 358 nie jest wystarczająca, żeby takie działania podjąć?

Co do, jak pan pisze, zmiany „mechanizmów” opłat za dodatkowe godziny, zamierza pan dokonać zmiany w kierunku postulowanym przez rodziców, czyli pobierać opłatę za faktycznie wykorzystane przez dziecko godziny w danym miesiącu. Myślę, że takie stanowiska ucieszy wszystkich rodziców. Niepokojący jest jednak fakt, że uzależnia pan regulację tych opłat od korekty ustalonej stawki opłaty za każdą dodatkową godzinę. Przypomnę, że jest to kwota 1 zł za godzinę. Według pana jeżeli rodzice będą płacić za faktycznie wykorzystane przez dziecko godziny kwota ta nie pokryje wszystkich kosztów zaplanowanych w budżecie na funkcjonowanie przedszkoli. Przekaz do rodziców jaki wiąże się z tym stwierdzeniem jest następujący:

Ponieważ stawka 1 zł została zaproponowana przez pana i skalkulowana przez służby panu podległe to proponując taką stawkę albo źle pan ją skalkulował albo od początku pan zakładał, że rodzice mają płacić również wtedy kiedy dziecko w przedszkolu nie przebywa a taka postawa według mnie nie jest uczciwa w stosunku do rodziców.

Gmina Zawiercie nie jest wyjątkowa jeżeli chodzi o wysokość stawki godzinowej za zdeklarowane ponad bezpłatne godziny. Jak pan pisze: jest to stawka symboliczna i tak właśnie ją ustalaliśmy- jako symboliczną. Nie wiem czy pan ma świadomość ale są w Polsce gminy gdzie ta stawka wynosi 0 zł.

Jestem pewna, że rodzice chcą uczciwie płacić za pobyt swoich dzieci w przedszkolu, ale ta uczciwość powinna obowiązywać w obie strony. Stawianie argumentu podnoszenia opłaty w sytuacji kiedy lekką ręką wydaje pan pieniądze na zadania należące do powiatu, kiedy przeznacza pan ponad milion dwieście tysięcy zł na budowę nikomu niepotrzebnej fontanny, kiedy chce pan zadłużyć miasto wypuszczając obligacje komunalne, jest co najmniej nie na miejscu.

Odpowiedź na interpelację – opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.