12. Interpelacja dotycząca wkładów własnych podmiotów starających się o dotacje na sport.

Proszę o opinie prawną,  na temat konkursu na realizacje zadań w zakresie sportu. Na stronie Urzędu Miejskiego jest zapis: ” Posiadają minimum 10% własnego udziału finansowego w kosztach oferty”, zaś w regulaminie z 2011 roku określającym zasady przyznawania dotacji dla klubów sportowych, jest zapisane: „Dofinansowanie ze środków publicznych może być przyznane podmiotowi do wysokości 80% całości planowanych kosztów realizacji zadania rozwoju sportu (wkład własny podmiotu nie mniejszy niż 20%)” Czy te zapisy mogą być ze sobą sprzeczne?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2014-2018, Kadencja 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.