Komisja Rewizyjna Plan Pracy na 2015 rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

luty

 1. Informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 2. Kontrola Wydziału Mieniem Gminy-prawo pierwokupu.
 3. Informacja na temat dzierżawy terenów Gminy.
 4. Informacja na temat reklam i tablic reklamowych znajdujących się na terenach i mieniu  gminy.
 5. Kontrola działalności wydziałów Urzędu Miejskiego.
 6. Analiza postępowań przetargowych w 2014 roku.
 7. Sprawy bieżące.

marzec

 1. Kontrola działalności MOK.
 2. Kontrola pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2014 roku.
 3. Analiza postępowań przetargowych.
 4. Kontrola przyznawania mieszkań komunalnych w 2013 i 2014 rok.
 5. Sprawy bieżące.

kwiecień

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu.
 2. Kontrola działalności ZGK.
 3. Kontrola realizacji przez Gminę Zawiercie Gospodarki Odpadami.Kontrola wybranego wydziału Urzędu Miejskiego.
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta Zawiercie.
 5. Sprawy bieżące.

maj

 1. Ocena wykonania budżetu miasta Zawiercie za 2014 rok.

-sprawozdanie z wykonania budżetu,

-sprawozdanie finansowe,

-informacja o stanie mienia gminy,

-zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Wniosek w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Zawiercie z wykonania budżetu za 2014 rok.
 2. Kontrola działalności RPWiK Sp. z o.o.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta Zawiercie.
 4. Sprawy bieżące.

czerwiec

 1. Kontrola działalności ZGM.
 2. Analiza zasadności zmiany Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 3. Informacja na temat inwestycji budowy Parku Technologicznego.
 4. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2015-2016.
 5. Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie Zawiercie.
 6. Sprawy bieżące.

sierpień

 1. Kontrola działalności OSiR.
 2. Kontrola wydatkowania środków na sport i kulturę.
 3. Kontrola wybranego wydziału Urzędu Miejskiego.
 4. Kontrola wydatków zadania pod nazwą „100-lecie Zawiercia”.
 5. Sprawy bieżące.

wrzesień

 1. Kontrola działalności MOPS.
 2. Kontrola działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 3. Analiza postępowań przetargowych.
 4. Kontrola wybranego wydziału Urzędu Miejskiego
 5. Kontrola działalności placówek oświatowych.
 6. Informacja na temat organizacji pozarządowych.
 7. Sprawy bieżące.

październik

 1. Pełna informacja na temat realizacji projektu Gospodarka Ściekowa Zawiercia.
 2. Kontrola wybranego wydziału Urzędu Miejskiego.
 3. Kontrola działalności placówek oświatowych.
 4. Realizacja budżetu za I półrocze 2015 roku.
 5. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu na 2016 rok.
 6. Sprawy bieżące.

listopad

 1. Kontrola wybranego wydziału Urzędu Miejskiego.
 2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta Zawiercie.
 3. Zapoznanie się z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w wydziałach Urzędu Miejskiego.
 4. Bezpieczeństwo publiczne i przeciw-pożarowe w Gminie Zawiercie-jednostki OSP.
 5. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych gminy Zawiercie.
 6. Sprawy bieżące.

grudzień

 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta.
 2. Analiza postępowań przetargowych.
 3. Analiza inwestycji współfinansowanych przez Gminę Zawiercie
 4. Sprawozdanie z Pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 5. Analiza i ocena budżety na rok 2016.
 6. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
 7. Sprawy bieżące.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.