Nieważność uchwały na wydzierżawienie terenu pod schronisko -część 3

Uchwała o wydzierżawieniu na 15 lat, z prawem pierwokupu, terenu pod budowę schroniska prywatnemu przedsiębiorcy Rafałowi Żmudzie, jest niezgodna z poprzednią uchwałą z roku 2007, w której zakazuje się dzierżawy terenów należących do gminy Zawiercie na okres dłuższy niż 9 lat.

Uchwała z 2007 roku.

W związku z tym zgłosiłam do Nadzoru Prawnego Wojewody wniosek o wyłączenie z obiegu prawnego uchwały o 15-letniej dzierżawie. Wojewoda Śląski w dniu 18 kwietnia 2014 roku skierował za pośrednictwem Gminy Zawiercie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części określonej w § 1 tej uchwały w zakresie słów „na czas oznaczony 15 lat”. W dniu 25.09.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność uchwały i wyeliminował ją z obrotu prawnego.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/058DE59286

Dlaczego Radni nie zostali poinformowani o wyroku Sądu i czy w związku z tym umowa zawarta z Panem Żmudą na budowę schroniska dla zwierząt, na podstawie uchwały wyeliminowanej z obrotu prawnego, jest ważna, oraz czy Pan Żmuda w dalszym ciągu będzie chciał realizować postanowienia umowy, mimo że nie będzie miał prawa pierwokupu terenu? Te i wiele innych wątpliwości zamierzam wyjaśnić na Komisji Rewizyjnej w miesiącu styczniu. Najlepszym rozwiązaniem według mnie jest unieważnienie tej umowy i powrót do koncepcji budowy schroniska dla zwierząt przez Gminę, oczywiście na podstawie innego 6-krotnie tańszego projektu, co jak wykazywałam wielokrotnie, jest możliwe. O dalszych ustaleniach w tej sprawie będę informowała.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.