195. Interpelacja dotycząca placówek integracyjnych.

W  naszym mieście funkcjonuje przedszkole integracyjne. Czy i w jakich palcówkach podstawowych i gimnazjalnych funkcjonują klasy integracyjne, gdzie dzieci kończące przedszkole, a posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować naukę. Czy przewiduje się nauczycieli wspomagających dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowym zaburzeniami rozwoju.

Odpowiedź na interpelacje w protokole z sesji nr LIV z dnia 01.10.2014 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.