188. Interpelacja dotycząca kosztów gospodarki śmieciowej c.d.

Po raz kolejny proszę o wskazanie wielkości dochodów uzyskanych z tytułu opłaty śmieciowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz wydatków związanych z realizacją ustawy śmieciowej w tym samym okresie z rozbiciem na poszczególne miesiące. Z uwzględnieniem:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Odpowiedź na nterpelację dotyczącą kosztów gospodarki smieciowej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.