Wyrok WSA na moją korzyść-część 1

W dniu 18 lutego 2014 roku zwróciłam się do Prezydenta miasta Zawiercie Ryszarda Macha  o wydanie kserokopii, albo wysłanie na adres e-mail skanów wszystkich dokumentów dotyczący zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 8 w Zawierciu Radnej powiatowej Krystyny Koczur tj.: kwestionariusza osobowego, życiorysu, dokumentów dotyczących kwalifikacji, umowy o pracę lub aktu mianowania. Wszystkich tych dokumentów zażądałam na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Niestety nie otrzymałam odpowiedzi na mój wniosek w związku z tym zwróciłam się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o interwencje w tej sprawie. W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok na moja korzyść i zobowiązał: „w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezydenta Miasta Z. do załatwienia wniosku skarżącej z dnia […] roku w części dotyczącej udostępnienia kwestionariusza osobowego i dokumentów dotyczących kwalifikacji; 2) orzeka, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Prezydenta Miasta Z. na rzecz skarżącej kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.”

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A29F3C78A

Panie Prezydencie Mach Zawiercie to nie Pana prywatny folwark, a prawo obowiązuje również Pana. Oczywiście wszystkie uzyskane dokumenty opublikuję.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.