Czy wydzierżawienie terenu pod schronisko na 15 lat było zgodne z prawem?- część 2

Jak pisałam wcześniej, uchwała o wydzierżawieniu na 15 lat, z prawem pierwokupu, terenu pod budowę schroniska prywatnemu przedsiębiorcy Rafałowi Żmudzie, jest niezgodna z poprzednią uchwałą z roku 2007, w której zakazuje się dzierżawy terenów należących do gminy Zawiercie na okres dłuższy niż 9 lat. W związku z tym zgłosiłam do Nadzoru Prawnego Wojewody wniosek o wyłączenie z obiegu prawnego uchwały o 15-letniej dzierżawie. Otrzymałam informacje, że Wojewoda Śląski w dniu 18 kwietnia 2014 roku skierował za pośrednictwem Gminy Zawiercie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części określonej w § 1 tej uchwały w zakresie słów „na czas oznaczony 15 lat”. Po raz kolejny wykazałam niekompetencje Prezydenta Ryszarda Macha, mam nadzieję, że uchwała zostanie unieważniona, a schronisko wybuduje, jeżeli nie Gmina to osoba, bądź organizacja, dla której najważniejszy będzie los zwierząt, a nie prawo pierwokupu terenu pod budowę schroniska i prywatne interesy kosztem nich prowadzone.

pismo Wojewody Śląskiego w sprawie legalności uchwały o 15-letniej dzierżawie działki pod budowę schroniska dla zwierząt.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.